Technická ezoterika. Technika pravekého človeka. Technika prírodného človeka. Technika dnešného človeka. Technika kozmického človeka. Patológia techniky. Všetko bliká, vibruje, všetko rezonuje. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v lepšom chápaní technickej ezoteriky na dnešného človeka. Uvedomujeme si hlbšie, ako technická zdatnosť ovplyvňovala myseľ pravekého človeka a ako zbieranie a šklbanie pierok pôsobilo na jeho neuróny a celkové správanie. Uvedomujeme si, že obrábanie minerálov, meteoritov, fosílií, dreva menilo neuróny prírodného človeka a všetko to viedlo k rozvoju dnešného človeka.

Uvedomujeme si, ako polárna žiara a mínusové teploty menili ľudskú psychiku. Uvedomuje si, ako púštne prostredie a vysoké teploty okolo rovníka menili ľudskú myseľ. Uvedomujeme si, ako život v oblasti vulkanickej činnosti zmenil psychiku prírodného človeka. Teda vlastne silvovka fungovala dávno pred narodením samotného Silvu.

Tak isto technika mení osudy ľudí a hlavne ľudí okolo elektrospotrebičov všetkého druhu. Pôsobenie slaboprúdu cez spotrebiče mení ľudskú myseľ svojským spôsobom. Keď ste vedomím usadení v strednom mozgu, ktorý má veľkosť holubacieho vajíčka, tak sugerácia poškodenia psychiky slaboprúdom vedie k tomu, že psychické prejavy zvnútra stredného mozgu sa presunú na jeho povrch a psychika funguje inak ako u bežného jedinca. Tak ako statický náboj pierok môže pozmeniť činnosť neurónových zakončení, tak slaboprúd zo spotrebičov má razantnejší vplyv na zmenu psychického správania dnešných ľudí. No treba dostať do tela dávky slaboprúdu veľakrát. A to sa stane hlavne opravárom elektrospotrebičov. Tí ovšem majú tento stav poškodenia natrvalo a u meditujúceho sa dosahuje iba dočasne.

Takýto ezoterik sa vracia do štandardného stavu mysle a ešte tento štandardný stav využije na superrealizmus. Tento stojí na tom, že vo vás kmitajú všetky spomienky na technické zariadenia. Všetko bliká ako technologické zariadenie, všetko rezonuje ako technologické zariadenie. Všetko je dočasné a enormne nastavené na čo najtriezvejšie vnímanie sveta a seba. Takéto niečo zrealizujete v strednom mozgu. Vysuniete sa sugeráciou poškodenia mozgu na jeho povrch a pod vrstvu Silva stavu vložíte sugeráciu detského stavu a anjelského zasvätenia. Nad stredným mozgom sa vytvorí energetický obal, ktorý núti ľudskú myseľ pracovať na povrchu neurónov k prísnej realite a technologickému chápaniu sveta okolo. Nezabúdajte, že všetko kmitá, bliká a vibruje ako technologické zariadenie. Zároveň energetický obal okolo mozočku rozdelíte na dve pologule a vytvárate okolo pocit vyrojenia snových spomienok.

Takýto stav zrealizujeme aj na šedej kôre veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Super realita je tu a pragmatické vnímanie jak by dal. Treba však pripomenúť aj negatívnu stránku Silva stavov a to je zmierovanie sa s realitou pomocou depresií a melanchólie. Tak to s tou realitou nepreháňajte. Všetko s mierou.

Pokračujeme v sugerácii rôznych poškodení psychiky a to sugeráciou blízkosti rádioaktívneho materiálu do oblasti kostí. Sme vo výrobni grafitu a pôsobíme na ganglie v kostnej dreni. Pôsobíme sugeráciou polárnej žiary do oblasti hormonálnych žliaz. Pôsobíme sugeráciou práce pri ťažbe fosfátov do oblasti krvného riečišťa. Do buniek pôsobíme sugeráciou výskumu častíc alebo pílenia dreva. Do ganglií svalov pôsobíme sugeráciou práce pri sušení soli. Do tukového orgánu pôsobíme sugeráciou ťažby surových diamantov. Do oblasti čriev pôsobíme sugeráciou ťažby mramoru. Na obličky pôsobíme sugeráciou trhania čajových lístkov. Na slezinu výroba tabaku. Pečeň je mletie zrna na strojoch. Pľúca je sugerácia mraziarenských boxov. Do oblasti srdca sugeráciou výroby hliníka. Do lymfatického systému brúsením diamantov. Na končeky nervov cez laserové zariadenie. Chrupavky ťažba uhlia. Koža sugerácia elektrického oblúku.

Pridaj komentár