Energetická ezoterika. 6 neurónových oblastí ľudského tela. 4 magnetické pulzácie zemského jadra v hĺbke 6000 kilometrov. Feng shui technika a magnetické pulzácie zemského jadra. Aura a 4 magnetické pulzácie. Anjelské informačné polia. Reiki informačné polia. Výskum liečiteľov, ktorí dokážu aj vyliečiť. Zasvätenie do objektov aury. Kozmické vedomie spojených 6 neurónových oblastí a slnečná a mesačná energia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v dlhodobom výcviku práce s energiami ľudského tela. Už vieme, že sa skladajú z magnetických pulzácií, ktoré idú z magmatického jadra Zeme z hĺbky 6000 kilometrov a potom prenikajú všetkým živým a neživým. Teda ľuďmi, zvieratami, rastlinami, minerálmi, živlami, ale idú aj do kozmu. Určite aj do vzdialenosti 100 000 kilometrov nad povrch Zeme. Možno aj ďalej.

Na to, aby ste vnímali energie tečúce a tvoriace sa v človeku, je potrebné si vypestovať špeciálnu vešteckú schopnosť a to je senzibilita. Jej centrom sú spánkové laloky a presnejšie šedá kôra spánkových lalokov. Tu sa naučíte pomocou zvukovej stupnice vycítiť hučanie energií. Pripomína to trafostanicu vysokého vedenia alebo stožiar s vysokým vedením, ktoré vedie energiu, vydáva určitý hukot a vytvára určité napätie. Energie v ľudskom tele a aj mimo neho možno vnímať cez veštecký výkon. Kde priradíte predstavu malého motora, tam sú energie slabé, kde priradíte predstavu atómovej elektrárne, tam sú energie silné. Kde ide predstava vykopanej jamy, tam sa energie strácajú.

Skoncentrujeme sa na šedú kôru veľkého mozgu aj pomocou sugeratívneho uverenia prežitej klinickej smrti. Tak isto v šedej kôre veľkého mozgu nebudete používať všetky neuróny a doslova odstavíte okolo 70 % neurónov. Neurónové plochy si predstavujete ako desaťhalierniky a k každom desaťhalierniku odstavíte 70 % neurónov a okolo 30 % neurónov bude aktívne pracovať. Hovoríme, že sme si umelo vytvorili zvierací mozog. V tomto stave sa najlepšie pracuje s energiami. Takýto stav si potom treba postupne nahodiť v každej časti výskytu neurónov a to je v strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a v gangliách.

Venujme sa však energetickej meditácii cez veľký mozog. Dáte si pred seba mapu východnej a západnej pologule a pri mapu si položíte obrázok 4. magnetických pulzácií zemského jadra. Postupne ich vyciťujete najprv cez veľký mozog, potom cez stredný mozog, miechu, brušný mozog a nakoniec cez ganglie okolo orgánov a systémov tela. Z každej zo 6. oblastí výskytu neurónov vyciťujete magnetické pulzácie zemského jadra.

Pracujeme vo veľkom mozgu a spájame 4 magnetické pulzácie zemského jadra s tvorbou vlastnej bioenergie, ktorá by sa mala tvoriť v každom orgáne a v každej časti tela. Vlastné energie a 4 magnetické pulzácie zemského jadra. Na dobré napojenie ľudskej psychiky na zemské jadro pomôžu základy cvičení Feng shui, ktoré pracujú s mapami a kompasom.

Potom 4 magnetické pulzácie zemského jadra spájate s anjelskými zasväteniami. Kto nebol zasvätený, nájde si inšpiráciu v Galérii zasvätení. Tu nájde obrázky anjelov a znakov, ktoré si upraví pre vlastnú potrebu.

Nasleduje ďalšie cvičenie v šedej kôre veľkého mozgu a tie smeruje do aury okolo ľudského tela. Aura vždy vyviera z niektorej zo 6. neurónových oblastí tela. Auru tvoria molekuly vzduchu okolo tela, prachové častice, fotóny svetla a tiež magnetické pulzácie zemského jadra. Cvičíte najprv vo veľkom mozgu a potom v ostatných 5. oblastiach výskytu neurónov. Do aury môžete dostať aj anjelské obrázky a znaky. Na začiatok iba ako informácie s prístupom turistu, ktorý si anjelov a anjelské sféry iba nafotil a nechce ich vlastniť. Všetko zahusťuje a vytvára si ochranný izolujúci obal okolo fyzického tela. Až na túto energetickú vrstvu, ktorá má podobu energetických tenisových loptičiek, násilne a vlastnícky sťahuje informačné polia anjelských sfér Zeme a kozmu, tak isto z kostných pozostatkov, živých ľudí, zvierat a z rastlín. Doslova ich stiahnete z magmatických a kozmických polí na ochrannú vrstvu okolo tela. Stiahnuté znaky a obrazy zo zemských informačných polí a kozmu dávajú silnú dynamiku. Po liečbe treba stiahnuté a doslova znásilnené a zotročené informačné polia anjelov vždy vrátiť naspäť. Nie je nikdy žiaduce nechať pôsobiť silné energie natrvalo. Mohli by ste si spôsobiť nepríjemnosti a zdravotné problémy. Majte na pamäti, že silné energie môžu poškodiť organizmus, pokiaľ trvalo pôsobia do určitej oblasti ľudského tela.

Kto prešiel zasvätením do energetických objektov v aure, ten si spomenie na zasvätenie a pracuje v niektorom aurickom obale okolo neurónov. Snaží sa tu nachádzajúce objekty postupne preskupovať do efektívnejšej podoby. Naposledy sa energetické objekty v aure, ktorých je tam asi 500 vo veľkosti pingpongových loptičiek, zoskupili do veľkého venca alebo dvoch vencov okolo hlavy. Tieto objekty nás v prvom rade inšpirujú v oblasti energetickej ezoteriky.

Ešte pripomínam, že aura veľkého mozgu má tvar motorkárskej helmy a v oblasti pupka ako sklenené platne. Zo stredného mozgu ide aura až na povrch tela do vzdialenosti od tela si 10 centimetrov. Z mozočku ide lúčovitá aura tak isto na celú plochu ľudského tela a nad povrchom je asi 10 centimetrov. Z miechy vyteká energia aury do vzdialenosti od celého povrchu tela až do vzdialenosti 50 centimetrov. Z oblasti brušného mozgu vyteká aura v podobe kužeľov, ktoré sú nad povrchom kože. Z ganglií sú to kruhovité energetické tvary futbalovej lopty. Človek pred senzibilom vyzerá ako klaun ovešaný balónikmi.

Špeciálny prípad energetickej ezoteriky sa cvičí z mozočku, kde sa používajú všetky druhy znakov a to anjelských, Reiki, siamských alebo historických zasväcovateľov, ktorí ich vytvárali v aure. Mozoček sa cvičí izolovane od stredného mozgu. Znaky nachádzajúce sa v mozočku treba brať iba ako informácie a nie niečo fyzické, čo sa dá vlastniť a zotročovať. Vzťah vlastnenia znakov môže viesť k silnej energetickej aktivite. Meditujete, alebo sa koncentrujete do mozočku a znaky ukladáte v aure bez vlastníckeho vzťahu. Až keď vytvoríte energetickú vrstvu hustých znakov, ktoré sú energeticky neutrálne, tak na ne z informačných polí viažete energetické znaky rôzneho druhu. Jednoducho ich stiahnete zo zemských informačných polí alebo kozmu. Uvedomte si, že fyzický svet je pokrytý informačným svetom všetkého, čo robili zvieratá a ľudia celej histórie ľudstva.

Ďalej vám budem prezentovať výskum žijúcich liečiteľov, ktorí majú výrazné liečiteľské výsledky pomocou energií anjelských sfér. Skúmali sme živé osoby v roku 2006, ktoré sa venujú energetickej liečbe ochorení rôzneho druhu. Spolu ich bolo 10. Nachádzali sa v sektoroch zemepisnej dĺžky a šírky: Afrika ( 5,L ), Afrika ( 4, I ), Afrika ( 2, G ), Ázia (7, F ), Tibet ( 10, F ), Kambodža ( 13, H ), Sibír (14, D ), Severná Amerika ( 9, F ), India ( 10 , H ), ostrov Fidži ( 3, K ).

Štatisticky vychádzalo, že všetci psychicky operujú v gangliách svojho tela. Ganglie sú drobné neurónové zhluky veľkosti špendlíkovej hlavičky a sú pri každom orgáne tela, tuku, kostiach, svaloch, krvnom, lymfatickom a nervovom riečišti a hormonálnych žľazách. Tak isto v koži. Skoro všetci mali okolo seba aurické obaly veľkosti energetických futbalových lôpt, ktoré obsahovali silno zahustené informácie o všetkých druhoch anjelských sfér. Iba ako nahustené informácie, ktoré okolo tela slúžili ako izolant a na tento energetický izolant dokázali z informačných polí sveta sťahovať anjelského postavy a anjelské znaky. Všetci pôsobili vždy do určitej časti ľudského tela, napríklad do kmeňových buniek v tele. Tu vyvolávali aktivitu, ktorá viedla k obnove niektorých orgánov. Prípadne silne aktivizovali tuk tela zoskupený do tukového orgánu. Ten vyrábal zvláštne liečivé látky. Prípadne pôsobili do stredného mozgu, kde je vnútorne skrytý systém embryonálneho vývoja. Tento systém je odstavený a dochádza k jeho silnej aktivizácii. Tí najlepší majú v sebe hypnotické schopnosti. V tele majú stav trvalého tranzu, ktorý sa vytvára pocitom určitého druhu pohybu. Prípadne majú zvukové tranzové telo, ktoré vzniká neustálym určitým monotónnym zvukom v tele liečiteľa. Tí najlepší dokážu vlastne preniesť svoje stavy na chorú osobu a vyvolať liečivé efekty. Tak sa nechajte inšpirovať.

Pridaj komentár