Detská psychika. Čakrové centrá k neurónom. Anjelské svetlo k neurónom. Prekrytie Silva stavom. V prípade zlej psychiky prekryť či kungom. 6 neurónových oblastí upraviť v tomto duchu.

Celkovo prienik do vnútorných svetov človeka vyžaduje, aby sa ezoterik vracal do určitého vhodného stavu, ktorý mu znovu dovolí dostávať sa do iných psychických stavov. Teda nejaká forma návratu do bezpečného štandardu a z neho zase chodiť no neštandardov.

Pripomínam, že tento systém duchovnej cesty stojí na 6. neurónových oblastiach: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie okolo orgánov tela. Všade ide o neurónové plochy 3 až 7 vrstiev. Všetko si predstavujeme v každej oblasti ako vrstvy pavučín a drobných pavúčikov.

Naučte sa do týchto oblastí skoncentrovať na základe matnej a tichej predstavy. Napríklad oblasť stredného mozgu. Predstava stredného mozgu z anatomického obrázku. Keď si precvičíte silvovku a do tejto oblasti zavediete bioenergiu vlastného tela s pocitmi blikania, kmitania a vibrovania, tak vaše psychické pochody sa vysunú nad povrch tejto oblasti. Máte pocit, že sa stredný mozog zväčšil o niekoľko centimetrov. Zároveň si nasugerujete, že máte poškodenú psychiku slaboprúdom ako opravár elektrospotrebičov. Teda bioenergetické prejavy sú nad stredným mozgom a nie ako to býva vo vnútri stredného mozgu.

Keď tento stav udržíte, tak si spomeniete na detstvo a všetky pocity a spomienky vložíte do tejto oblasti. Zároveň z oblasti úst alebo temenného mozgu, mozočku a hlasiviek stiahnete čakrové centrum, ktoré sa prejavuje ako točiaca sa energia spojená so stredným mozgom. Hovoríme, že čakru ako prejav dospelosti stiahnete do tejto oblasti a v stave Silva sa dostanete do ďalšieho stavu sugerácie podržania detskej psychiky. Všetko nad stredný mozog a nie do stredného mozgu. Do tohto stavu treba nahodiť predstavy na svojich vlastných anjelov. Nie z obrázkov iných ľudí. Teda máte nad stredným mozgom Silva stav, do tohto stavu ide čakra, potom spomienky na detstvo a tiež anjelské predstavy. Všetko môžete ešte prekryť cvičením či kungu a pohybov, ktoré to môžu všetko stabilizovať, pokiaľ by prišiel nestabilný psychický stav.

Podobne môžete postupovať v prípade veľkého mozgu, čakrové centrá sú po povrchu veľkého mozgu. Aj tu môžete previesť to, čo v strednom mozgu.

Pokiaľ si chcete zaviesť tento stav do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom, tak čakry sa sťahujú z ústnej dutiny a po bokoch tela nad povrch mozočku.

Takýto stav môžete zaviesť aj do brušného mozgu v stene hrubých a tenkých čriev. Čakra dospelosti sa sťahuje z oblasti pupku na povrch neurónov v tejto oblasti. Ostatné ako pri strednom mozgu.

Pokiaľ chcete takýto stav v gangliách pri orgánoch tela, tak čakry sa sťahujú z kĺbových spojov a Silva stav s ostatnými stavmi sa sťahuje individuálne okolo každej ganglie, ktoré sú veľké ako špendlíková hlavička.

Tak isto tento stav môžu využiť aj osoby, ktoré nemeditujú a usilujú sa o stabilnú psychiku. Tí, ktorí ezoteriku pestujú profesionálne, sa musia naučiť, že je potrebné mať domovskú stanicu, ktoré bude zabezpečovať šťastný osud, silnú vôľu a dobrý zdravotný stav. Meditujúci neradi počujú o domovskom prístave a neradi rešpektujú návrat do normálnosti. No musia pochopiť, že prechody do iných neštandardných stavov sú iba dočasné mechanizmy. A je treba sa vracať do hyperštandardu.

Ešte je tu špeciálna možnosť rozdeliť obal nad stredným mozgom v podobe holubacieho vajíčka na dve polovice, jednu vľavo a jednu vpravo a snové stavy dostať okolo týchto dvoch polovičiek. Ale to už je ešte náročnejší stav zvláštnej normality. Ezoterik sa musí usilovať, aby dosahoval neustále návrat do normálnosti a ostatné neštandardné stavy dokázal dostatočne bezpečne zvládať.

Pridaj komentár