Sexus ezoterika. 6 neurón ezoterika. Zasvätenie do aury. Informačné polia záznamov po smrti človeka a zvierat v kostiach. Informácie v živých objektoch. Informácie v magmatických poliach Zeme. Informácie v kozmickom priestore. Stavy sexus ako klinické telo. Tranzové telo. Zvukové telo. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku sexuálnej ezoteriky, ktorá potrebuje, aby ste si zľahka spomenuli na erotické spomienky a pocity a to najlepšie z vlastných skúseností. V prvom rade si treba uvedomiť, že musíte si vedieť mentálne predstaviť akékoľvek druhy sexuálnych úchyliek. Treba rozlíšiť, čo je to mentálna predstava a čo je skutočná sexuálna realita fyzického charakteru. Mentálne treba byť slobodný a dokázať si predstaviť akýkoľvek druh sexu. V druhej rovine treba dokázať aktuálne cítiť sexuálnu potrebu a odmietnuť ju a zároveň nechuť na určitý druh sexu mentálne realizovať. Takto sa najjednoduchšie dostanete do hĺbky sexuálneho podvedomia.

Do činnosti zapojíte všetkých 6 oblastí výskytu neurónov a vychutnáte si predstavách, aký by ste robili sex z jednotlivých neurónových oblastí.

Potom budeme pracovať na troch podobných stavoch. Prvý stav je stav klinickej smrti, ktorý ste si nasugerovali a uverili, že zomierate. Zároveň ste fyzicky utíšili dýchanie a orgány tela. Z oblasti stredu mozgu – amigaly ste pustili do tela svetlo a vytvorili ste klinický obal ako u ľudí, ktorí skutočne prešli klinickou smrťou. No tento stav je u meditujúceho dočasný a po meditácii sa vráti do normálneho stavu.

Potom je tu špeciálny hypnotický stav a to tým, že do hlavy si vložíte napríklad pohyb kyvadla a tento beží v hlave neustále rovnako dokola. Hovoríme, že ste sa dostali do stavu tranzu. Neustále držíte rytmus a vytvárate takzvane tranzové telo. Tento stav vám dovolí aktívne pracovať s objektmi a informáciami v aure.

Potom precvičujeme ďalší hypnotický stav a to je určitý zvuk alebo tónina, ktorú držíte neustále dokolečka dokola v hlave. To je zvukový tranz, ktorý vytvára zvukové telo vo fyzickom tele.

Tieto stavy umožňujú pracovať s informačnými poliami. Pod informačnými poliami rozumieme informácie v kostných pozostatkoch. Do aury alebo do vnútra tela zosajeme iba 90% informácií z kostných pozostatkov a robíme iba kópie vo vešteckých stavoch. Nie aby ste informácie z kostí viazali na seba alebo auru. Nerobte tak, pokiaľ si nechcete psychicky ublížiť. Tieto informačné polia iba skopírujete ako na skeneri. Nie násilné viazanie do tela alebo aury. Rozlíšite to tak, že keď niečo iba skopírujete alebo spravíte odtlačok, tak je to slabšie. A keď viažete informácie z kostí, tak to má mimoriadnu silu. Potom môžete robiť odtlačok informačných polí zo zemských magmatických energií, ktoré obsahujú informácie uvoľnené po smrti zvieraťa a človeka. Priblížite sa k informáciám tohto druhu cez mapku pred sebou. Ide o mapku západnej a východnej pologule. Tiež môžete mať pred sebou mapku kozmu. Kopírovať znamená iba si spraviť odtlačok, ako keď nalejete sadru do stopy po topánke. Môžete informačné polia kopírovať aj tým, že uvoľníte obal okolo pupku v tvare malej energetickej guličky. Predĺžite ho do informačného poľa a spravíte odtlačok informácie. Ten prevezmete dovnútra seba. Odtlačok to je, ako keby ste niečo konkrétne videli a potom si do seba alebo do aury uložili iba spomienku na daný fyzicky predmet. Nenapadlo by vás vložiť si celý strom do hlavy.

Informačné polia kopírujete do aury alebo do klinického tela a všetko spájate a dynamizujete. Uvediem tu niekoľko prípadov z histórie ľudstva, ktoré možno napodobniť.

Prvý prípad je z východnej pologule, Čína, zemepisná dĺžka a šírka ( G, 13 ) . Skúmame tu kostné pozostatky. Zisťujeme, že zbieral fosílie rôzneho druhu a spájal to meditačne so sexuálnymi obrázkami. Nemal klinické, ale tranzové telo. Ako sa vytvára, sme popísali vyššie. Tranz dosahoval pri rytmickej masturbácii. Získané informácie z fosílií vyťahoval a zahusťoval v aurickom obale neustálym dotykom fyzických fosílií. Tranzový stav mu dovoľoval postupne dosahovať silné dynamizácie. Nezabudnite robiť iba kópie toho, čo sa nachádza vo vnútri fosílií. Informácie o dotyčnej osobe nájdete v magmatickom jadre. Postavička s veľa rukami. Ďalšie informácie sa nachádzajú v oblasti Európy, sektor ( F, 3 ), presnejšie troposféra nad zemským povrchom. Vám stačí cez obrázky fosílií a mapu pred sebou napájať sa na existujúce fosílne pozostatky do reality na zemskom povrchu. Sugeratívne triete reálne existujúci druh fosílií a kopírujete to, čo je v nich uložené a zároveň to uvoľňujete do informačných polí celého kozmu.

Ďalší prípad je podobný, iba mal počas života dve telá; jedno bolo klinické a druhé bolo tranzové. Počas života zbieral fosílie a spájal to s fyzickou sexualitou. To mu dovoľovalo vytiahnuť z fosílií hinduistické božstvá. Tak isto info o ňom nájdete sektore ( F, 3 ), niečo v zemskom jadre.

Ďalší prípad z histórie pochádza z Jávy na východnej pologuli okolo sektoru zemepisnej dĺžky a šírky ( J, 15 ). Kostné pozostatky neobsahovali nič . Fosílie, ktoré zbieral, uložil do jaskyne. Neustále ich trel a drvil. Veľmi dobre zapísal všetko o sebe práve do týchto fosílií. Pri trení fosílií kosťami uvoľňoval informačné polia, ktoré sa podobali anjelským predstavám. Tie sú silne viazané v západnej Indii na svätyňu v sektore (G, 12). Tak isto uvoľňoval anjelské písmo, sektor celá protosféra okolo zemského povrchu.

Ďalší príklad je z východnej pologule, ostrov Maskareny pri Afrike. Jeho kosti boli spopolnené. Info o živote sa spopolnením uvoľnilo a na mieste spopolnenia je guľovitý informačný záznam lesknúci sa ako slnko. Info o zničených anjeloch z jeho života je v troposfére okolo zemského povrchu ako sivasté anjelské sféry. Info o živote v Afrike, sektor ( K, 4 ) v protosfére. Zbieral fosílie a perly. Vyrábal sošky, do ktorých dával fosílie a perly. Odtiaľto putovali do Indie. Mal tranzové telo vytvorené pohybom tela dopredu a dozadu. Ostatne informácie o hinduistických božstvách sú v celej exosfére.

Tu si nájdete dostatok informácií, ako odkopírovať a nie pritiahnuť alebo ukotviť tieto informácie do seba. Nás bude v prvom rade zaujímať technika získania kópií informácií z fosílií a to buď do klinického, tranzového alebo zvukového tela.

Pridaj komentár