V minulosti jsem se zabýval filozofií, psychologií, v duchovní oblasti mě ovlivnila jóga, James Redfield-Celestýnské proroctví. Mám problém s partnerkou. Přál jsem si, abychom spolu vyzráli a transformovali svůj milenecký vztah do vztahu zralých tolerantních partnerů. Jsem si vědom toho, že velký problém je i ve mně, protože jsem psychicky nevyrovnaný a bývám podrážděný Ale cítím, že příčina je i v manželce.

Vešteckými technikami som sa pozrel do vašej duše. Bola to zaujímavá a poučná veštecká exkurzia, keď to môžem takto nazvať. Pomáhate iným a zabudli ste na svoj vlastný osobný rast. A to zabudli aj vaši predkovia.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Kyvadlo označilo za najhoršie miesto kĺbové spoje. Objavuje sa tu postava chrobáka, čo naznačuje na problémy s mikroorganizmami. Váš imunitný systém sem nedokáže fungovať. Odporúčam preliečiť zvonka obkladmi z kapustných listov (zelí) na všetky kĺbové spoje rúk a nôh. Praktizovať asi 8 krát, do týždňa 2 krát po hodine. Potom sem prerazí imunitný systém.

Psychický stav
Aurický obal je bohužiaľ príliš vzdialený od fyzického tela a tiež vnútorné obaly sú mimo. Z hľadiska psychologického a psychiatrického patríte do kategórie ľudí, ktorí by mali užívať lieky od psychiatra a aktívne sa venovať úprave psychiky do klasického štandardu. Možno sa vám to nebude zdať, ale štandardný stav je štandardný stav. Teraz som sa na vás pozeral pohľadom psychiatra a nie ezoterika.

Povaha
Vaše psychické prejavy vychádzajú zo šedej kôry veľkého mozgu. Sem ste sa psychicky dostali po prežití klinickej smrti počas pôrodu. Teda vaše orgány pracovali minimálne a bolo vás treba preberať k životu. Počas klinickej smrti sa automaticky dostáva do psychiky informačné pole mŕtvej osoby. Ide o záznam o jej živote, ktorý bol v tomto prípade uložený v kostiach po osobe, ktorá sa venovala skúmaniu zvieracích a ľudských orgánov. Tento záznam bol už dvakrát reinkarnovaný. Prvýkrát ako praveký človek pojedajúci ľudské orgány a druhýkrát ako stredoveký vedec zaujímajúci sa o anatómiu. Tento informačný záznam prerástol vašu psychiku. Podobné procedúry robia v Tibete, kde informačný záznam svätca umiestnia do tela žijúceho dieťaťa. Hovorí sa tomu Lama tulka, potom ho vychovajú tak, aby tento záznam ožil v dieťati. Na šedej kôre veľkého mozgu máte rozvinutú epileptickú povahu. Teda najvyššia aktivita je v oblasti temenného mozgu. Charakterizuje to obrázok človeka, ktorý má záujem o duchovnú oblasť.

Sexus povahy
Je v šedej kôre veľkého mozgu a v oblasti temennej. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je jemná až žensky precitlivená.

Sexuálne centrum
Je umiestnené energeticky v hlave. Naznačuje na určité ambície a ciele niečo dosiahnuť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má zatiaľ duchovné ambície na úrovni knižiek a beletrie. Chýba tam osobný prístup a vlastná cesta. Skôr bádanie ako duchovný rozvoj.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: do svojho vnútra. Pohlavná vzrušivosť: je nejasná a problémová. Citová vzrušivosť: na seba. Teda narcistické sklony. Problémové sexuálne podvedomie na vytvorenie láskavého a harmonického vzťahu s iným pohlavím.

Stav obalov
Skúmam informačné polia vo vás, ktoré vytvorili ľudia a zvieratá svojou aktivitou.
1.aura je okolo hlavy ako prilba a tak isto je v podobe energetických útvarov v oblasti tenkých a hrubých čriev. Obsahuje drobné postavy čiernych anjelov. Tieto vznikli deštruktívnou činnosťou ľudí. Majú tendencie odháňať od vás dobré a priaznivé udalosti.
2.klinický obal máte, pretože ste prežili klinickú smrť. Je vo fyzickom tele. Obsahuje drobné postavičky a sily deštruktívneho charakteru. Charakterizuje to obrázok vytvárania problémových situácií a neúspešnosti iných ľudí.
3.Lama tulku obal je vo vás a opísal som ho vyššie.
4.spirit obaly sú usadené vo vás aj okolo vás. Sú to informačné polia mŕtvych ľudí z kostných pozostatkov. Obsahujú informácie o ľuďoch, ktorým bolo ubližované a boli týrané. Možno vás zaradiť medzi špiritistov, ktorí majú schopnosť komunikovať so svetom mŕtvych.
5.túžby obal je mimo vášho fyzického tela. Pre stabilitu vašej psychiky by ho bolo treba vrátiť naspäť do tela. Obsahuje túžby ľudí odplatiť sa tým, ktorí im ubližovali. To nie je nič príjemné a trápi vás to cez snový proces.
6.mozoček obal, poslanie v živote – je mimo tela a obsahuje záznam o vašom osude, kde to vedie k deštrukcii. Rozumná psychoterapia je predstavovať si iba mentálne, ako ničíte ľudí, nerobiť to mimo seba, alebo sa tým vo vnútri netrápiť. Je mi moc ľúto, že osud vám nadelil takéto poslanie. Ale to je už vplyv Lama tulku, ktorý chce pokračovať v posilňovaní reinkarnačného procesu a ten vyžaduje záujem o ľudské orgány a bunky.
7.rodostrom obal je v tele. Obsahuje informácie o vašich predkoch. Je tu postava, ktorá manipulovala s čiernymi anjelmi ako prejavmi deštruktívnych síl. Nerobil to z dôvodu ničenia ľudí alebo bohatstva a slávy. Jednoducho bol doma v týchto deštruktívnych schémach. Často ich bral preč od nešťastných ľudí a viazal ich na seba. Čo sa dá oceniť, akože keď už to mám, tak nech som niečím užitočný. Vo svojom živote pomohol veľa ľuďom, ale na úkor vášho rodu. Jednoducho nesprávna manipulácia a vlastná obeť pre prospech iných ľudí.
8.kostný záznam – bohužiaľ, do kostí neukladáte žiadne informácie o svojom živote ako to bežne robia iní. Z dôvodu neštandardnej a nestabilnej psychiky.
9.dieťa obal je uvoľnený z oblasti pupku a je mimo fyzické telo. Obsahuje záznam súboju medzi informačným poľom Lama tulku a vašou detskou psychikou. Tento súboj skončil ako keby ste informačné pole Lama tulku prijali ako svoje siamské dvojča. To spôsobuje vnútorné rozdelenie psychiky na dve časti. Jedna časť je vaše skutočné vedomie a zostalo v úrovni dieťaťa a druhá časť je info pole Lama tulku, ktoré sa vo vás usadilo.
10.zvierací obal je mimo tela. Obsahuje záznamy a obrazy mŕtvych zvierat po povodniach a iných živelných katastrofách. Napája sa často na info polia okolo židovstva a Starého zákona, kde ako keby ste pomáhali očisťovať ľudí od negatívnych info polí z mučenia a ubližovania zvierat.
11.eros obal je mimo fyzické telo. Obsahuje záznamy o násilnostiach páchaných na ženách.
12.zápis spomienok – svoje spomienky nezapisujete ako je bežné do neurónov veľkého mozgu, ale sú posunuté do ganglií okolo orgánov tela.
13.šaman obal je mimo fyzické telo. Obsahuje záznamy šamanov, ako dostať z ľudí deštruktívne informačné polia. Čo aj robíte na prospech svojho okolia.
14.7 obalov spolu – tie sú mimo telo. Obsahujú záznamy o obetiach ľudí, rôznych šamanoch a novodobých ľudí. Teda informácie, ako deštruovať iných ľudí. Aj tu ľuďom pomáhate a tieto prejavy blokujete v ľuďoch, ktorí s nimi disponujú či už v dobrom, alebo v zlom.
15.vnútro neurónov – túto oblasť nemáte rozvinutú a neprenikáte sem svojou osobnosťou.
16.chromá chrbtica – tento záznam je aktívne otvorený a obsahuje plač a nárek ľudí, ktorým bolo ublížené. Tento záznam sa môže otvoriť aj ľuďom bez poškodenia chrbtice. Stačí, aby bežali blokujúce psychické mechanizmy. Sugerácia a uverenie.
17.tranzové telo máte vytvorené. Ide o schopnosť hypnotickú vyvolať v sebe pomocou predstavy určitého pohybu tranzové telo z energie.
18.zvukové telo – tento obal nemáte vytvorený a nepoužívate to ako súčasť hypnózy.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Tu vnímam snahu pomáhať ľuďom a dopriať im šťastný osud. No už to nerobíte tak intenzívne na úkor seba ako váš predok. Ale aj tak vám nezáleží moc na vašom šťastnom osude. Určité prvky ľahostajnosti, čo je škoda.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Stredne veľké postavy anjelov, ktoré sa nudia. Osudovo vás vlečie Lama tulku, ktorý sa dostal do vášho tela počas klinickej smrti.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Ticho a pasivita, žiadne znaky. Celá oblasť je nerozvinutá a nepoužívaná.

Astrológia miechy
Stredne veľké čierne anjelské sféry, ktoré sú tu násilne stiahnuté. Nežiaduce vplyvy iných osôb, ktoré sa usilujú, aby ste im neničili ich deštruktívne tendencie. Niekto na vás popracoval.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Málo životnej energie. Manipulačné techniky iných osôb.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Je tu sklon tešiť sa zo šťastia iných ľudí a odtrpieť si svoj osud. Šťastie iných vám dáva životnú silu.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Nič, prázdno. Nespíte normálnym spôsobom, ale vchádzate do stavov klinickej smrti. Čo je v tomto prípade silné skľudnenie a stíšenie orgánov. Lama tulku by aj šiel z tela von, ale vy ako dieťa ho chcete vo vnútri a nemáte záujem opustiť fyzické telo ako pri smrti a ešte intenzívnejšie pomáhať ľuďom.

Duchovná úroveň
Okolo vás sú obrovské kvety. Morálka a etika vysoká. Napriek tomu vás nedokáže okolie zneužívať, čo je dobré. Dokážete paralyzovať ich negatívne tendencie.

Pridaj komentár