Niekedy mám „veľkovýpravné“ sny, ale to viem, že si cez ne riešim niečo pre mňa dôležité, aj keď to má len málo s obrazom a dejom vo sne. Toto bolo ale iné, ten muž ma ťahal preč. Raz som mala podobný zážitok s mojím kamarátom, ktorý zomrel. Bola by som veľmi rada, keby ste si našli čas a mohli mi odpísať. Chcela by som sa spýtať, či neviete zistiť, či sa na mňa niekto nemohol napojiť.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vaše sny. Pre lepšie ujasnenie som vám vypracoval veštecký profil vášho podvedomia. Máte rôzne zdravotné disharmónie na hranici chorobnosti a bohužiaľ aj neštandardnú psychiku. Psychológ by povedal, že ju treba liečiť a dať do poriadku. Osobne vám odporúčam, aby ste snom dali pokoj a zamerali sa na realitu. Môžete mať časom rozsiahle psychické problémy.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo pľúca a detskú žľazu. Z nej vyteká silná bioenergia. Určitá forma astmy. Kyvadlo neobkreslilo pečeň, iba disharmonické stavy. Kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti 24, na hranici lekársky overiteľnosti. Nedostatočná tvorba hormónov pre organizmus a tiež zlá skladba. Kyvadlo neobkreslilo lymfatické uzliny a lymfatické riečište. Asi 20% uzlín je poškodených. Kyvadlo neobkreslilo nervové dráhy, na hranici lekársky zistiteľnej chorobnosti. Asi by ste sa mali poriadnejšie zaujímať o svoj zdravotný stav a hlavne o astmatické výrony z detskej žľazy. Energia z nej zaplavuje a ničí pľúca. Málo kyslíka v krvi a veľa kysličníka uhličitého.

Psychický stav
Celý psychický obal je zmenšený a vtiahnutý do vášho fyzického tela. Už teraz by ste potrebovali prinajmenšom psychológa, ak nie psychiatra a tabletkovú liečbu. Našťastie psychiku máte stabilizovanú na jogínsky princíp. Teda dokážete ešte svoje stavy zvládať.

Povaha
Ste usadená v šedej kôre veľkého mozgu. Tu sú usadení ľudia po klinickej smrti, ktorú možno zažiť aj počas spánku spomalením činnosti orgánov alebo ich zastavením na určitý krátky čas. Vy ste v stave klinickej smrti boli príliš dlho a tento stav vám už zostane natrvalo, nemožno to terapeuticky upraviť. Na veľkom mozgu ste usadená v zrakovom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá do seba nasáva sny iných ľudí počas ich spánku.
Sexus povahy
Je usadený na veľkom mozgu a to v oblasti zrakového mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa rada vnútorne miluje so svojimi snami a počas noci zažíva silnú erotiku.

Sexuálne centrum
Je usadené vo veľkom mozgu a charakterizuje to určité túžby a ambície mimo rodinný krb. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá chce skúmať, spoznávať a hľadať.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na sny a snové stavy. Povrchová vzrušivosť: všetko okolo snov. Pohlavná vzrušivosť: vnútorný snový erotizmus. Citová vzrušivosť: na svoje predstavy. Veľmi nebezpečná parketa pre rozvoj osobnosti. Možné psychické problémy, chorobnosť. Porušenie klasickej štruktúry spánkovej regenerácie a oddychu. Neprebieha dostatočná regenerácia a obnova. Veľmi problémové vzťahy s mužmi a okolím.

Stav obalov
Skúmam podvedomé informačné polia, ktoré vytvorili iní ľudia a dostali sa do vás ako to každého človeka.
1.aura je okolo hlavy a brucha. Má požadovaný tvar. Obsahuje všetko o snoch.
2.klinický obal máte, lebo ste prežili klinickú smrť. Obsahuje erotické predstavy.
3.Lama tulku – tento obal je v každom, kto prežije klinickú smrť. Ide o túžby ľudí, ktorí sa venovali počas svojho života orgánom ľudského tela a túžili sa reinkarnovať. Máte takýto obal v sebe. Je to osoba, ktorá sa reinkarnovala už trikrát a počas života sa venovala snom a psychológii.
4.spirit obal v sebe máte. Ide o informačný záznam, ktorý zostal po zomretých osobách v kostiach. Tento sa dostal do vás. Zase záznam osoby, ktorá sa venovala až posadnuto snom.
5.túžby obal sa nachádza v oblasti hlavy a obsahuje túžby už nežijúcich ľudí, ženy, aby pochopila sny a ich význam. Chcela viacej.
6.mozoček obal, poslanie v živote – treba sa venovať psychológii, psychiatrii a liečiť ľudí. Pokiaľ žijete v súlade s podvedomím, tak máte šťastný osud. Pokiaľ nie, tak problémy.
7.rodostrom obal – skúmam vplyv predkov na váš osud. Je tu info záznam osoby z rodu, ktorá sa venovala psychologickej práci a terapiám.
8.kostný záznam- do kostného systému nič nezapisujete kvôli narušenej psychike. To môže mať vplyv na odpútanie sa od reality a útek do snov.
9.dieťa obal je uvoľnený z tela von, túla sa v snových info poliach, ktoré vytvorili už zomretí ľudia.
10.zvierací obal je uvoľnený z tela a obsahuje info o spánku zvierat.
11.eros obal je v tele aktívny mimoriadne, obsahuje erotický snový materiál.
12.zápis spomienok – potláčanie reality a všade cítiť prienik snového spomienkového materiálu.
13.šaman obal je uvoľnený z tela von a obsahuje šamanské rituály na ovplyvňovanie snov iných osôb.
14.7 obalov spolu – sú uvoľnené mimo telo a obsahujú všetku literatúru o snoch.
15.vnútro neurónov – máte otvorené a ich prienik z tela do vonkajšieho prostredia. Ukladáte sem info o sebe. Mimoriadne riziková oblasť psychiky vyplývajúca z poškodenia neurónov.
16.chromá chrbtica – tento obal je otvorený napriek tomu, že nemáte poškodenú miechu. Obsahuje deštruktívne snové mechanizmy, ktoré sem ukladáte. Manipulujete cez snové pochody s ľuďmi, ako potrebujete.
17.tranzové pohybové telo máte vytvorené, je okolo vášho fyzického tela.
18.zvukové tranzové telo máte vytvorené, máte hypnotické schopnosti pôsobiť na ľudí.

Celkovo máte podvedome poškodenú psychiku a treba si dávať dobrý pozor, aby to neskončilo psychickými problémami.

Pôrod
Počas pôrodu neochota opustiť lono svojej matky. Zásah lekára bralo vaše podvedomie ako útok a deštrukciu. Šok počas pôrodu vytvoril problémovú psychiku. Utekáte do snov ako do lona svojej matky. Nebezpečné psychické tendencie.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Túžba žiť v snoch a nie v realite.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Trvalý intenzívny prienik snov do denného vedomia. Zlé vnímanie reality.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Okolo sú znaky vytvorené zo snov. Dobré ovládanie iných ľudí možné.

Astrológia miechy
Čierne postavy anjelov, ktoré vytvárate z dôvodu manipulácie s ľuďmi cez sny.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Drobné malé zvieratá. Nedostatok životnej sily. Nahrádzate to snovými manipuláciami svojho okolia, aby vám ľudia vychádzali v ústrety.

Astrológia ganglií
Drobné postavičky, ktoré vám prinášajú informácie o snoch. Slabo rozvinutá oblasť.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Nemáte dostatočne silné ego a vnútorný svet vás ovláda a nedokážete to ovládnuť. Riziko zlyhania psychiky je možné.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vytvorili ste si tu niečo ako lono vašej matky a túžbu, aby sa sny stali vašou matkou, ktorá za vás všetko vybaví a zariadi.

Riziká budúcnosti
Riziko psychických problémov.

Pridaj komentár