Pokračujeme vo veľkom preskupovaní síl a prostriedkov v celej ezoterike. Opúšťame ezoteriku postavenú na poznatkoch a skúsenostiach z kníh a z prednášok. Táto úroveň nám slúžila na to, aby sme do ezoteriky zaviedli hlavne medicínsku terminológiu a dali jej stabilný pojmový základ. Medicínske pojmy sme do beletristickej ezoteriky dostali a dokázali sme doterajšie skúsenosti vhodne vyselektovať hlavne formou aplikácie beletristických poznatkov do ezoterickej praxe. Čo neprešlo sitom ezoterickej praxe dvoch ezoterických skupín, to išlo ako sa hovorí do kontajneru. Čo zostalo, nám dovolilo oboznámiť sa s ezoterikou ako duchovnou cestou.

No prišiel zlom a to je zavedenie vedeckých metód do ezoterickej teórie a praxe. A začínajú sa diať nečakané a razantné zmeny. Objavujeme informačné polia, ktoré sú pozapisované do magmatických polí Zeme, ale aj Slnečnej sústavy a súhvezdí a galaxii. Čo možno rozumieť pod pojmom informačné polia?

V prvom rade treba začať „od Adama“. Človek žije a všetko, čo spraví, sa môže zapísať do neurónov veľkého mozgu, ale sa môže zapísať aj do kostí. Potom sa môže do všetkého, čoho sa človek intenzívne dotýka, zapísať záznam o jeho živote. Napríklad otesávanie kameňa. Keď človek zomrie, tak informačné polia v mozgu, ale aj v kostiach sa nestratia a zostanú niekde zapísané ako energetický zápis. Niekde na zemskom povrchu, niekde v kozme, niekde mimo kozmický svet a kto vie kde všade.

Veštecky dobre vybavení ľudia dokážu vhodne precvičenými a transformovanými zmyslovými centrami šedej kôry mozgovej vnímať tieto informačné polia, ktoré vytvoril človek, ale aj zviera svojou aktivitou. Niektorí ezoterici dokážu ďalej pracovať s týmito informačnými poliami a znovu ich preskupovať a vytvárať iné spojené informačné polia. Niektorí historickí ezoterici ich vedia zakódovať alebo uviazať na nejaký objekt alebo živú osobu.

Doteraz sme zistili, že najlepšie je mať k informačným poliam vzťah ako turista s fotoaparátom a neusilovať sa vlastniť niektoré informačné polia, pretože to vytvárajú neželané silné bioenergie. Dočasne možno tieto informačné polia viazať do aury, ale potom ich treba vypustiť naspäť, kde patria. Rozumný ezoterik informačné polia fotografuje, robí si odtlačky a je odosobnený. Ináč si môže pekne ničiť svoj osud.

Niektorí ezoterici dokážu do informačných polí kozmu a Zeme vstupovať už počas života, stačí sugerácia klinickej smrti a zo svojej mysle vypustiť slová, ktoré chcú umiestniť v informačnom kozme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.