Masáž. Lymfomasáž. Reflexná masáž. Pukanie kĺbov. Chiropraxia. Manipulácia s oblasťou kĺbov. Tlaky na telo. Masáž kameňmi. Šamanské manipulácie. Otĺkanie paličkami. Otĺkanie vreckom fazule. Liečba bolesťou. Liečba teplom. Liečba chladom. Erotická masáž. Medová masáž.

Neustále s profesionálnou masérkou preberáme možnosti liečby pomocou masérskych techník. Postupne sa nám možnosti rozrastajú. Na prvom mieste je klasická masáž, ktorej úlohou je pomocou pohybu preliečiť svaly, kožu, tukové zložky a aj samotné šľachy a tiež kĺbové oblasti. Celkovo možno povedať, že masérstvo v alternatívnej medicíne alebo v liečiteľstve hrá rozhodujúcu rolu. Dokonca je to vhodná kombinácia s bioenergetickým Reiki a bylinkovými liečbami, ktoré sa praktizujú v podobe masážnych olejčekov a rôznych druhov krémov a emulzií. Je možné sa naučiť aj samomasážne techniky.

Ďalej tu máme lymfomasáž, pri ktorej sa používajú špeciálne masérske ťahy, ktoré pôsobia do oblasti prechodu lymfy z krvného riečišťa do oblasti lymfatického riečišťa a naopak. Túto oblasť nachádzame v oblasti krku. Masérske pohyby pri lymfomasáži v prvom rade pomáhajú obnoviť pohyb lymfy a aktivitu v lymfatických uzlinách. Je možné robiť si aj samolymfatickú masáž.
Masérskym umením možno prispieť aj k liečbe lymfatického systému a lymfatických uzlín, ktoré sú v tele uložené na 50. miestach. Masérka začína aktivitu v oblasti krku, kde z cievneho systému vstupuje lymfatická plazma a tak isto v oblasti krku je aj výstup z lymfatického systému do žilového systému. Ďalší vstup a výstup je v oblasti pohlavných orgánov. Masérka tieto oblasti zvyčajne stláča. Potom stláča oblasti kĺbových spojov na celom tele, kde je najviac lymfatických uzlín. Pokračuje sa krúživou masážou do kĺbových oblastí. Oblasť pľúc sa aktivuje prudkými nádychmi a výdychmi.

Ďalšou masážou je reflexná masáž, a to hlavne chodidiel a rúk, kde sú reflexné zásahy najprirodzenejšie. Reflexná masáž spočíva na tlaku prstov a masírovaní daného miesta. Nesporne môže masér cez tieto oblasti aktivizovať nervové dráhy a nervové zakončenia v celom nervovom systéme. Reflexná masáž rúk spĺňa podobnú funkciu ako pri nohách, ale podnety z rúk idú viacej do mozgu ako do tela. Celkovo reflexná masáž nahrádza napríklad chodenie naboso. Reflexnú masáž možno robiť aj ako samoliečbu napríklad chodením naboso vo vhodnom teréne, alebo si kúpiť špeciálnu obuv k tomuto účelu prispôsobenú.

Špeciálnym masérstvom je vlastne osteopatia, ktorej súčasťou je naprávanie kĺbov a chrbtice. Tieto schopnosti vyžadujú špeciálnu prax a množstvo skúseností. V masérskom ponímaní ide skôr o manipuláciu s kĺbmi a mali by sme teda hovoriť o strečingovom masérstve, ktorého cieľom je dosiahnutie vhodnej ohybnosti a jemného pukania vo všetkých kĺbových spojoch. Jemné pukanie je možné dosiahnuť aj pravidelným výcvikom. Treba to chcieť a skúšať to.

Špeciálnou kapitolou v masérskej praxi je manipulačné masírovanie okolo kĺbových spojov a nie samotný kĺbový spoj. Ide o masáž špeciálnych oblastí, ktorými sa zasahuje do aktivity okostice.

Inou masérskou technikou je masírovanie lávovými kameňmi, ktoré sú buď zohriate, alebo schladené. Pokiaľ sú schladené, tak možno masérsky liečiť hlavne šľachy na tele. Teda je tu spojenie klasickej masáže a silne liečivej masáže. Navyše je tu liečba chladom a teplom.

V celom liečiteľskom masérstve je vhodné používať aj bioenergetické vstupy a to najčastejšie bioenergiou Reiki. Takto masírujú Reiki zasvätenci. Existuje aj iný typ bioenergetického masérstva a to s ľudskou bioenergiou, ktorá sa chová ako magnet. Takto upravená bioenergia je liečivejšia. Iný typ bioenergie sa dosiahne rozkmitaním prstov vo vzduchu. Prstami sa rýchlo kmitá a potom sa masíruje.

Pridaj komentár