Individuálna meditácia pre dve osoby

Naďalej sa nekromantickí jedinci testujú a hľadajú účinnejšie uplatnenie svojich schopností. Vyskytli sa aj jedovatejšie výmeny názorov medzi nekromanmi z dôvodu vzájomného testovania. Dohodli sme sa navzájom, že nedorozumenia budeme riešiť v kľude a bez emócií. Musíme si uvedomiť, že sa vzájomne testujeme a v skutočnosti si nechceme ubližovať. Je úplne prirodzené, že v niektorých veciach sa naše ciele a zámery môžu odlišovať. Vytvorili sme nový systém a to uzavrieť dotyčného nekromana do aurického obalu plného imaginárnych kostí, ktoré majú magicko rituálne prepojenie na reálne existujúce kosti a každá myšlienka dotyčného nekromana, ktorá opúšťa telo a ide cez bioenergetické dráhy do iného človeka zároveň aktivizuje ďalšiu dušu z mŕtvych kostí. Tento počet mŕtvych duší sa neustále stupňuje. Cieľom je nekromana odnaučiť pôsobiť na iných ľudí a nezneužívať túto psychickú dispozíciu. Ďalší prípad je magická technika, ktorá úplne uzatvára svet mŕtvych spomienok v hlave nekromana. Tu sa nejedná o mŕtve duše z kostí, ale výslovne spomienky na mrtvych predkov. U daného nekromana boli spomienky usporiadané do určitého tvaru. Každá spomienka bola uzavretá rituálnou stuhou. Keďže pravidelne dochádzalo k uvoľňovaniu rituálne vytvorených stužiek, vytvoril sa systém uloženia imaginárnych kostí do každej spomienky tak, aby pri pokuse o zobudenie spomienok na mŕtve osoby v hlave nekromana nedovolilo dodať energiu z vlastného tela. Keď chce nekroman zobudiť spomienky, musí im dodať energiu z vlastného tela a v tomto prípade to spraviť nemôže, pretože bioenergia je odsatá cez imaginárne kosti do kostí uložených v hroboch. Podotýkam, že tieto kosti sú už mŕtve bez organickej zložky, ktoré kosti obsahovali v ľudskom tele alebo počas odumierania v hroboch. Ďalšia ešte efektívnejšia práca s imaginárnymi kosťami v aure je, keď priamo napojíte imaginárne kosti v aure na fyzicky mŕtve kosti, aby odvádzali prichádzajúcu bioenergiu z okolitých zdrojov ako sú zvieratá, stromy a ľudia. Touto technikou nemôže nekroman zosať žiadne energie z okolia do svojho tela, aj keď okoliu energiu odoberá.

Pridaj komentár