Individuálna meditácia pre dvoch

Pokračujeme v ďalšom testovaní ľudí so špiritistickými alebo nekromantskými sklonmi. Testovala sa možnosť využitia potencií fyzicky existujúcich kostníc. Dotyčná špiritistka vytvorila vo fyzickom tele iného špiritistu doslova kostnicu. Jeho bioenergie a predstavy sformovala rituálom do chrámu plného kostí, kde sú samé sviečky a neustále prebiehajú náboženské obrady za mŕtvych. Ako keby v tele a mysli dotyčného nič iné ani nebežalo. Tento stav začal priťahovať duše mŕtvych ľudí, ktorých pozostatky ešte nie sú totálne rozložené a duše mŕtvych čerpajú bioenergiu ešte stále zo svojej organickej podstaty. To by aj prakticky sedelo s pocitmi senzibilných ľudí na cintorínoch, kde majú pocit, že z hrobu vychádzajú lúče svetla. Teda dotyčný špiritista je obalený bielymi bytosťami, ktoré prichádzajú z hrobov a potom sa správajú tak, ako keby sa okolo špiritistu, ktorý má v sebe kostnicu, modlili. Pri vešteckej komunikácii duše mŕtvych ľudí z čerstvých hrobov rozprávajú, že hľadajú svoj boží príbytok. Teda okolo špiritistu sa zoskupujú tieto zomrelé duše, ako keby sa chceli vrátiť do živého tela. Podotýkam, že čerstvo zomrelé duše odoberajú človeku bioenergiu minimálne. Je to zaujímavý ezoterický úkaz, ktorý je mimoriadne príjemný. Duše z čerstvo spopolnených zomrelých tieto fenomény nevykazujú.

Pridaj komentár