Pokračoval som v testovaní malého mozgu a hlavne gangliových systémov v jeho vnútri. Prepájal som jednotlivé nervstvá v tele medzi sebou. V prvej etape som všetko riadil zo zvieracej psychiky. K zvieracej psychike som pridal aktivizáciu a deaktivizáciu nervových zakončení vo svaloch. Takto som riadil prepojenia nervového vzruchu v malom mozgu. Testoval som a trénoval prechod nervového vzruchu z jednej oblasti do všetkých ostatných. Napríklad z mozgu do pečene ap. Samozrejme všetko cez malý mozog. Problémy robilo prepojenie zadného mozgu na ostatné nervstvo v tele. Neustále si treba uvedomovať, že v tele sú tri druhy nervstva: jedno ide na povrch kože, ďalšie zabezpečuje pohyb a to posledné sníma vnútorné prostredie v organizme ako tlak, chemické dianie.

Vlastne testujete a v malom mozgu navzájom prepájate tieto tri nervové sústavy cez miechu a predĺženú miechu do malého mozgu. Pri vegetatívnom nervstve som si pomáhal predstavou hýbajúcich sa drevených konárikov rôznych tvarov pospájaných drôtikmi. V každej časti tela iná predstava drevených znakov. Pri prepojení nervstva svalov cez miechu do malého mozgu si predstavujte hýbajúce sa tvary písmen vysypané z kamienkov rôznych druhov. Vždy sú to tvary písmen mierne upravené rôznymi doplňujúcimi čiarkami a bodkami. Neustále všetko riadite cez kombináciu napätia a uvoľnenia vo svalových vláknach. Keď chcete prepájať nervstvo v koži, ktoré sníma teplo, tlak, vpich, chlad a vánok operujte predstavou drobných kostí usporiadaných do voľných tvarov písmen s miernymi úpravami. V predstavách používajte ešte živé kosti, ktoré nevyschli. Nervový vzruch tlačíte z kože cez malý mozog do ostatných častí tela.

Pridaj komentár