Individuálna meditácia pre dvoch

Naďalej pokračujeme vo výskume, ako využiť nekromanciu alebo špiritizmus pre vlastný duchovný vývoj. To, že sa zaoberám nekromanstvom a jeho prejavmi neznamená, že tejto časti ezoteriky holdujem s nadšením. Je to súčasť ezoteriky, tak ju skúmame a praktizujeme. To, že sme objavili mechanizmus zobúdzania duší z ľudských kostí prinieslo negatívum, že tento informačný záznam musíme každý živiť vlastnými bioenergiami. Túto negativitu sme prekonali zobúdzaním mŕtvych duší z kostí, ktoré už neobsahujú organickú hmotu na úrovni, že ju zobúdzame z jednotlivých organických prvkov. V tom prípade mŕtva duša neodoberá ani nepridáva v našich telách bioenergiu. Predstava, že mŕtvu ľudskú dušu zobúdzate z úrovne elektrónov, protónov a neutrónov dopuje človeka silnými prebytkami bioenergií, ktoré sa mimoriadne ťažko psychicky znášajú. Pri tejto úrovni máte pocit, že ste vstúpili do rozprávkových svetov z detstva. Ezoterici ho volajú astrál. Týmto prieskumom a touto praxou sme mohli pristúpiť na prepojenie buniek šedej kôry mozgovej na informačné polia mŕtvych ľudí a zvierat vo fyzicky mŕtvych kostiach bez obsahu organických látok. Teda bunky šedej kôry sa ponorili do sveta mŕtvych a všetkého, čo vytvorili, prežili alebo prežívali. Na tento stav si treba po čase meditácie zvyknúť.

Pridaj komentár