Individuálna meditácia

Naďalej pokračujem v cvičeniach Plazmatickej školy v šedej kôre veľkého mozgu. V tejto oblasti vytváram predstavy ľudských odumretých kostí a to v troch úrovniach: kosť ako molekula, kosť ako chemické prvky, kosť ako elektróny. Pri predstave kosti ako molekuly sú bioenergie z môjho tela odsávané, pri predstave kosti ako chemického prvku sa energia nepridáva ani neodoberá, pri predstave kosti ako častice mi bioenergie pribúdajú. Predstavy kosti musia byť prepojené na fyzicky existujúce kosti, v ktorých už odumrela biologická zložka. Teda sú aspoň 2 roky v zemi. V nekrologistike si predstavujem, ako sa kosťami udiera na kosti. Ako molekuly narážajú v určitom čase a v určitom počte na seba. Ako chemické prvky narážajú na seba v určitom čase a rýchlosti. Ako častice v kostiach narážajú na seba v určitom čase určitou rýchlosťou. Hovorím tu o počte úderov za určitý čas. Pokračujem ďalším cvičením na úrovni šedej kôry malého mozgu. Tu pracujem s kosťami zvierat, ktoré sú aspoň 2 roky mŕtve. Kosti zvieracie sa správajú rovnako ako ľudské kosti, aj cvičenia sú tie isté ako sú vyššie uvedené. Výnimku tvoria kosti dinosaurov a brontosaurov, kde na úrovni kostných molekúl energiu môjmu telu dodávajú, na úrovni kostných chemických prvkov sú neutrálne a na úrovni častíc bioenergiu odoberajú. V zásade tieto kosti tvoria výnimku. Sem patria ešte kosti jeleňa a ježka. Nevylučujem, že aj kosti niektorých zvierat, ktoré nepoznám, môžu pôsobiť na psychiku človeka podobne. Ďalšie cvičenia sú nasmerované do šedej kôry miechy, predĺženej miechy a hypotalamusu. Tu sa všade nachádzajú bunky šedej kôry. V tejto oblasti sa cvičia imaginárne predstavy zbytkov fosílií. Celkovo sa najstaršie ľudské zbytky správajú ako brontosaurie kosti. V celej mieche cvičím rezonancie fosílnych pozostatkov.

Pridaj komentár