Pri prieskume sveta mŕtvych, ktorý človek zobúdza svojimi myšlienkami a oživuje svojimi bioenergiami, sme narazili na vcelku príjemnú skutočnosť, že vyvolávanie mŕtvych duší z odumierajúcich kostí v hroboch neodčerpáva až tak intenzívne bioenergiu z tela človeka, ktorý ich vyvolal a teda využitie vyvolaných duší z týchto kostí je menej nebezpečné ako z kostí, ktoré sú v hroboch dlhšie ako desať mesiacov. Ešte stále tu človek pociťuje túžbu mŕtvych duší vrátiť sa do sveta živých a zúčastňovať sa na ich živote. Dokonca človek má tušenie, že takýto kontakt a spolužitie je pre človeka blahodárne a bude dobre vplývať na jeho zdravie. Prieskum a možnosti spoznania sveta mŕtvych pokračuje a podrobnosti si nájdete v Plazmatickej škole. Mňa osobne mrzí, keď sme sa niekoho z hľadiska morálky dotkli. Nerobím tak zámerne, ale za účelom zistenia a pochopenia vplyvu sveta mŕtvych na svet živých. Mám aj pocit, že týmto odkrývam aj tie najhlbšie tajomstvá kresťanskej ezoteriky. Nerobím tak z dôvodov zištných, ale s cieľom spraviť tieto veci jasnejšie.

Pridaj komentár