Individuálna meditácia

Znovu pokračujem v meditácii s kosťami a to jednak ľudskými, ktoré sú už dlhšie mŕtve a takisto s kosťami zvieracími, ktoré sú už dlhšie mŕtve. Nakoniec sa aj cvičí s fosílnymi zostatkami ľudského rodu podľa možností čo najstaršími. Ľudské kosti a ich predstava, ktorá je napojená na fyzicky existujúce kosti sa cvičí v šedej kôre veľkého mozgu. Zvieracie kosti sa cvičia v šedej kôre malého mozgu presunutím sa do zvieracej psychiky. Pozri Či kung školu. V celej mieche sa cvičia fosílne pozostatky ľudského rodu. Všetko sa to cvičí na úrovni molekúl, chemických prvkov a fyzikálnych častíc. Ďalej pokračujem vo velebení kostí tak, ako sú základy velebenia napísané v Sugestívnej škole. Oossslllovvvuujeeem molekulyyy kostííí. Obraciammm saaaa bezsprostrednnneeee naaa molekulyyyy kostiíííí. Naliehavoooo vááás prosíííím molekulyyy kostííí. Prosímmm molekulyyy kostíííí. Prosímmm molekulyyy kostíííí. Steee dobréééé molekulyyy kostíííí. Vzývaaaam molekullyyy kostíííí. Odpovedajteee miii kostiiii. Odpovedajúúúú tiii kostiii. Zmilujteeee sa molekulyyy kostííí. Počúvajteee maaa molekulyyy kostííí. Uprímnááá pokora molekuly ľudskýýých kostííí. Buďte s nami molekulyyy ľudskýýých kostíííí. Takto odcvičte aj úroveň chemických prvkov a úroveň častíc. Tieto tri úrovne cvičíte v ľudských kostiach, zvieracích kostiach a zbytkov fosílií.

Pridaj komentár