Meditáciu som otvoril rekapituláciou doterajších poznatkov, skúseností a cvičení. Ďalej som naväzoval na terajší trend a to trend TECHNOMÁGIE, kde počas spánku používame rôzne technické zariadenia. Naďalej pokračuje nočné zasväcovanie pomocou technických zariadení a čakáme, aby všetci v skupine dokončili základné zasväcovania.

V tejto fáze ide zasväcovanie pomocou zariadenia na 24 V, kde sa do dvoch malých rúrok zasúva špeciálne veštecky tvarovaný drôt. Zistili sme, že sa s ním lepšie magnetizuje, keď je tvarovaný naplocho. Meditačným kolegom vždy veštecky nakreslím, ako má ten ich znak vyzerať a oni si ho doma sformujú. Každý vlastní časový spínač, ktorý zariadenie spúšťa počas noci a to niekoľkokrát. Po odcvičení určitého množstva znakov skontrolujem ich účinkovanie.

Stáva sa, že v orgánoch, ktoré boli choré alebo disharmonické dlhšiu dobu, treba magnetizovanie opakovať. Terajšie magnetické zariadenie funguje na báze elektromagnetickej pri 24 V striedavého prúdu. Vylepšenie príde, keď budeme môcť regulovať pomocou termostatu výšku voltov od 12 po 400 V. Ďalej chceme vytvoriť magnetické zariadenie na jednosmerný prúd, ktoré výborne magnetizuje svalovú hmotu. Pripravujeme aj hýbacie zariadenie na spustenie nočného pohybu, čo by malo pôsobiť do nervstva miechy.

Naďalej pokračuje testovanie vylepšeného malého vibračného zariadenia, ku ktorému možno teraz namontovať špeciálne veštecky tvarovaný drôt. Toto magnetizuje nervstvo jemnej motoriky. Znovu meditujúcemu veštecky nakreslím tvar drôtu. Budeme sa snažiť otestovať všetky zariadenia a nastúpiť kompletnejšiu cestu nočného zasväcovania. Po týchto úvahách som sa vrátil k snovej symbolike. Uvedomil som si rozdiel medzi myslením pomocou symbolického myslenia. Napríklad symbol kríža v symbolickom vyjadrovaní je napríklad stred sveta a teda prítomnosť Božia. Bližšie informácie v Symbolickej škole. Iná symbolika je snová reč a snové obrazy.

Spomenul som si na posledný sen, ktorý som si zapamätal. Už po zobudení som mal pocit varovania. Veštecky som ho dekódoval na varovanie, že v prímestskom lesíku, kde chodím zbierať smeti, sa môžem stretnúť s agresívnym narkomanom. Teda určitú dobu tam radšej nepôjdem. Napadlo ma otočiť výklad sna naopak. Najprv si želať určitú udalosť a potom hľadať vhodný snový materiál na jeho realizáciu. Napríklad nemám záujem stretať sa s určitou osobou. Pozriem sa v umelo navodenom spánku na obraz, ktorý mám danej osobe na diaľku poslať. Musím túto techniku dlhodobejšie testovať.

Pridaj komentár