Na základe meditácie Plazmatickej školy som s viacerými priateľmi viedol debatu ako kontrolovať a manipulovať svet mŕtvych. Zať meditujúcej priateľky neustále myslí na svojho zomrelého otca a neustále sa modlí za spásu jeho duše, čo vlastne spôsobuje neustále vyrušovanie duše mŕtvej osoby. Ináč to môžeme povedať aj ako bioenergetické zobúdzanie spomienky v mysli žijúcej osoby. Dobre vieme, že trvalý nekľud spomienok na mŕtvych a ich vyvolanie, aby boli medzi nami, mimoriadne negatívne pôsobí v okolí menovaného. Navyše daná osoba miluje sviečky a svietniky, ktoré má všade. Vo svojej mysli nevedomo koná sviečkové rituály, ktoré ešte viac aktivizujú ducha zomrelého otca. Tento duch je naprogramovaný a snaží sa plniť želania svojho syna. Zobúdza duše mŕtvych osôb členov rodiny a usiluje sa ich ovplyvniť v prospech seba. Takéto zobúdzanie mŕtvych v spomienkach danej osoby negatívne pôsobí na zdravie a šťastný osud ľudí v blízkom okolí. Opatrenia musia byť rázne a postupne tvrdšie a tvrdšie. Prvý rituál ide na odpojenie bioenergetického prepojenia živého syna a mŕtveho otca. Robí sa to rituálom sviečok. Podrobnejšie Magická a Plazmatická škola. Ďalej sa zobudí iný mŕtvy z rodu danej osoby a naaktivizuje sa tak, aby odrádzal danú osobu od nekromancie. Keď zobudíte ducha mŕtvej osoby, napojíte ho na bioenergiu duševne chorých a to beznádejne chorých v ústavoch celého sveta. Nikdy nenapájajte na svoje bioenergie. Ďalej sa skontrolujú mŕtve spomienky na členov rodu v hlavách živých členov rodiny. Keď sa zistí prepojenie, tak sa zlikviduje rituálom sviečok, kľúčov, pentagramov, stuhy, vykurovadla, baniek a misiek. Ďalej sa skontroluje a to špiritistickým veštectvom, či danú osobu neovplyvňuje mŕtva osoba iného človeka. Keď sa zistí takéto spojenie, tak sa duch mŕtvej osoby likviduje uzatvorením do tvaru egyptskej pyramídy, ktorá je zase nabíjaná z iných bioenergetických zdrojov mimo vás. Takáto pyramidálna väznica a to ešte rituálne uzatvorená je pre dušu človeka tvrdý trest. Existujú aj agresívnejšie prostriedky likvidácie.

Pridaj komentár