Individuálna meditácia

Priznávam, že túto meditáciu nerobím dobrovoľne. Z času na čas sa bez môjho vedomia vytvorí najčastejšie na povrchu zubov bioenergetická guľa, ktorá má mimoriadnu silu a ťažko sa udržuje triezve vedomie. Zo začiatku som tento stav posediačky trpel, kým prejde. Postupne som z pasívnej meditačnej pozície prešiel do aktívnej meditačnej pozície a tento stav som začal využívať tak, že som bioenergetickú guľu na povrchu zubov napájal na jednotlivé časti tela s tým, že bioenergiu tohto druhu som pevne držal na povrchu zubov.

Zároveň som vyvíjal také predstavy, ktoré ju ešte viac aktivizovali. Sú to zvyčajne sexuálne obrazy a pocity. V tomto stave som prebytok bioenergie rozvádzal do všetkých častí mozgu, mozgového moku, malého mozgu, miechy, srdca, pľúc, pečene, sleziny, žalúdka, tenkých a hrubých čriev, obličiek, prostaty, svaloviny a kože. Ďalej som bioenergetickú guľu začal voľne posúvať do každého orgánu. Teda som ju imaginárne v predstave odpojil od povrchu zubov a posúval po orgánoch tela. Napríklad som ju posunul do žalúdka a tu som ju nechal žiariť. Žiarenie som uvoľňoval do krvného, nervového a lymfatického systému alebo do tela.

Takto som navštívil každý orgán v tele. Keď som všetko odcvičil, tak som bioenergetickú guľu vypustil na povrch tela a vytváral som si silný bioenergetický obal. Potom som už o cvičenie nemal záujem, tak som si bioenergetický volt umiestnil do kostnej hmoty celého tela. Odtiaľ môže pozvoľna vytekať do okolia.

Treba dávať pozor, aby bioenergetický volt nezasahoval kostnú dreň. To by mohlo poškodiť krvotvorbu. Možno si položíte otázku, ako vzniká táto bioenergetická guľa a ako ju vedome získať? Ja som ju získal tým, že som sa napájal na diaľku na ľudí v záchvatových hysterických stavoch. Tento stav dosiahnete, keď na takúto osobu intenzívne myslíte. Keď sa na hystericko záchvatových ľudí napájam, nerobím tak na Slovensku. Takýto stav môžu mať aj narkomani.

Pridaj komentár