– Spoločná meditácia z 21.8.02

Na začiatku meditácií sme si ako vždy vymenili skúsenosti z osobných meditácií. Znovu to boli poznatky z nočného magnetizovania prostredníctvom 24 V zariadenia a veštecky určeného tvaru drôtu. Celkovo tieto nočné magnetické cvičenia všetci robia radi. Venovali sme sa aj otázkam spôsobu programovania ráno po zobudení. Hovorili sme aj o ochote prijímať nové veci a akceptovať zmeny ako životnú nevyhnutnosť. Debata sa venovala aj otázke práce s informačnými poliami mŕtvych osôb. Bližšie pozri Plazmatická škola a Denník ezoterika. Venovali sme sa aj problematike matematizácie ezoteriky (bližšie Silvova škola a Denník ezoterika). Venovali sme sa aj ovládaniu bioenergetickej sexuálnej gule tvoriacej sa v ústnej dutine a jej zvládnutiu (bližšie Sexuálna škola). Vlastnú meditáciu sme zahájili otvorením pamäťových záznamov toho, čo sme vo Fakírskej škole cvičili. Všetci sme si uvedomovali prechod z extrémnych katarzných cvičení k ovládaniu myšlienkových pochodov. Dnes dostáva Fakírska škola dôslednú pragmatickú podobu tak, aby sme ju využívali pre účely každodenného života. Všetci sme si imaginárne navodili pocit ranného zobúdzania a zahájili sme programovanie toho, čo chceme dosiahnuť. Uvedomovali sme si, že najdôležitejšie v živote človeka je fyzické zdravie a že sme pripravení pre fyzické zdravie aj niečo obetovať. Teraz nie je dôležité hektické nasadenie, ale trvalá každodenná snaha udržiavať si fyzické zdravie a túto činnosť zdokonaľovať. V prvom rade si musí človek dokázať, že neustále ovláda svoje svaly a celý pohybový systém svojej existencie. Trvalá snaha o trénované svalstvo a šľachy fyzickými cvičeniami. Každý pozná ten pocit, keď nedokáže rozkázať svojmu telu, svojim svalom, aby sa hýbali. Uvedomovali sme si nutnosť ovládania disciplíny prinucovania sa vstať na zvonenie budíka. Teda sila vôle kontrolovať časové úseky dňa. Naplniť deň prácou v daných časových úsekoch. Ranné programovanie má slúžiť na premýšľanie a vizualizovanie dobrého zdravotného stavu. Silvovou metódou sa dajú odstrániť všetky zdravotné ťažkosti v zárodku vzniku, aj keď treba priznať, že likvidácia zdravotného neduhu môže trvať aj niekoľko rokov. Nutnosť sa prinútiť robiť to každý deň. Keď má niekto napríklad kŕčové žily, tak má celkovo v neporiadku žilové hospodárstvo. Ranné programovanie slúži na samoliečbu túžbou a predstavou uzdravenia. Začínate programovaním, že to chcete zmeniť. Naštudujte si všetko o žilovom systéme. Upravíte si stravu, nasadíte si lieky a liečivá, aby sa stav zhoršoval pozvoľnejšie. Každé ráno celé roky si predstavujete, ako žily vyzdravejú. Do žilového systému prenikáte koncentráciou. Neustále premýšľate, ako žilový systém funguje a ako ho prinútiť k dokonalému zdravotnému stavu. Vciťujte sa do ľudí zhruba vo vašom veku, ktorí majú zdravé žily a odvod toxicity v poriadku. Žilový systém musí byť správne vyživovaný. Vizualizujte správny prísun živín. Vizualizujte medzibunkové priestory žilových dráh. Žilový systém ovláda pavučinová sieť nervových zakončení. Takýmto spôsobom postupujte pri každom zdravotnom probléme. Riešite ich silou vôle a postupne odstavujete lieky a liečivá. Ďalej by programovanie malo ísť do oblasti psychického zdravia. To je hlavne ovládnutie štyroch pováh. Podrobnejšie v Psyché, Magickej, Logistickej, Sugestívnej a Symbolickej škole. Schopnosť v praxi využívať a ovládať negatívne a pozitívne vlastnosti osobnosti. Dôležitá je ochota prijímať zmeny, ktoré sa dejú v organizme, v rodine, vo firme, v spoločnosti a v kozme ako takom. Neustále je to o tom, ako sa donucovať robiť to, čo vám nechutí, ale čo je z hľadiska udržania fyzického a psychického zdravia nutné. Dôležité je uvedomovať si vlastné rituály, neustále ich skúmať a podľa potreby meniť. Napríklad bývalý epileptik odmietal a ešte stále odmieta venovať sa matematike napriek tomu, že má na to úžasné predpoklady. Keď bol ešte epileptik a mal epileptické záchvaty, tak matematika mu stav zhoršovala. Už sa vyliečil, ale návyk a hlavne strach mu bráni využívať svoju matematickú myseľ. Tým sa z neho stáva neúspešný jedinec. Ďalšou oblasťou, ktorú treba programovať, je šťastný osud. Mať šťastný osud teraz a udržať si ho vyžaduje už teraz pomýšľať na budúcnosť a do budúcnosti investovať už teraz. Neustále sa napájať na ľudí, ktorí majú prirodzene daný systém budúcnosti a šťastného osudu. Zaujímať sa, ako bude vyzerať ľudská spoločnosť za niekoľko desiatok rokov a čo treba osobne spraviť, aby budúcnosť bola tak povediac šťastná.

Pridaj komentár