– Individuálna meditácia z 21.8.02

Naďalej dôsledne cvičím Plazmatickú školu, aby som rozvinul tento stav psychiky do určitého stupňa. Zároveň robím to aj preto, aby som tieto duševné pochody rozumovo spoznal a v konečnom dôsledku ovládol. Až na takomto základe môžem začať s trvalým a dôsledným výcvikom. V rámci hygieny špiritistu som sa dôslednejšie zameral na kontrolu svojho bioenergetického tela. Jedná sa o rozšírenie vedomia, ktoré je spravidla usadené kdesi v strede hlavy ako tenisová loptička. Trvalým výcvikom a presunom vedomia ho mám dnes roztiahnuté na celé fyzické telo a všetko, čo v ňom je. V rozšírení vedomia som pokročil tak ďaleko, že ním môžem operovať aj okolo fyzického tela. Pokročil som aj ďalej a už dosť dobre ovládam vysunutie vedomia aj na veľké kilometrové vzdialenosti. Čaká a rozšírenie vedomia na kozmické objekty. Teda prevediem kontrolu tohto rozšíreného vedomia a jeho bioenergetickej podstaty. Skúmam, kto doňho vnikal a či neuväznil moju bioenergiu do určitých fyzických alebo plazmatických objektov. Najčastejšie som bioenergetické vedomie našiel zatvorené v kostnici, v hroboch, v pyramídach, jaskyniach a knihách. Pripúšťam, že v niektorých prípadoch som to mohol spraviť aj ja sám. Keď tento stav zistím, tak bioenergiu stiahnem naspäť do svojho tela.

Pridaj komentár