– Individuálna meditácia  z 9.8.2002

Meditáciu som začal vytvorením sexuálnej gule v ústnej dutine. Vytvoril som ju koncentráciou pozornosti na jazyku. K tomu som pridal postoj človeka, u ktorého akékoľvek dianie vo vonkajšom a vnútornom svete dráždi a vyvoláva sexuálne dráždenie. K tejto technike som pridal aj diaľkové napojenie na ľudí trpiacich mongoloizmom. Išlo o ťažké prípady hospitalizované v ústavoch. Z psychiatrickej praxe je známe, že jedinci postihnutí mongoloizmom majú záujem výhradne o sexuálne predstavy. Nebol pre mňa problém sa takého človeka vcítiť, pretože som istý čas s takýmito jedincami pracoval. Takto vytvorenú bioenergetickú guľu som začal silou vôle posúvať na povrch zubov a spájať ju s hysterickou sexualitou. To je chladná sexuálna zamilovanosť do náboženských bytostí bez záujmu o ľudské bytosti. O hysterickej povahe pozri bližšie Psyché školu. Po určitej dobe som sexuálnu guľu presunul do temenného mozgu, kde je sídlo epileptickej povahy a tu ide o inkvizítorskú sexualitu, kde si predstavujete, ako psychicky a fyzicky týrate tie najlepšie bytosti na zemi. Potom som bioenergetickú guľu presunul do malého mozgu, kde je sídlo schizofrenickej sexuality, ktorá je založená na vyciťovaní a láske v bruchu matky. Nakoniec bioenergetická guľa skončila v oblasti hlasiviek, kde je uložená psychopatická povaha a rituálna sexualita. Dotyčná osoba vyžaduje od druhej osoby presné pohyby a úkony podľa vopred vypracovaného scenára. Neustále som sexuálny volt z ústnej dutiny dynamizoval a presunul do stredu hlavy, kde som si vnútorne predstavoval mužské sexuálne výkony a sexuálne výkony mužatiek. Zároveň som sa na diaľku napájal na takéto súložiace osoby. Potom som bioenergetickú guľu presunul do oblasti prostaty. Aj tu som mal sexuálne predstavy a pocity homosexuála a fluidnej ženy. Po určitom čase som presunul sexuálnu guľu do oblasti perí a cvičil som detskú sexualitu. Po určitom čase som sexuálny volt presunul cez zuby do oblasti spánkových lalokov a vciťoval som sa do sexuálnych aktivít práve súložiacich zvierat. V ďalšom cvičení som presunul bioenergetickú guľu do pamäťových záznamov a spomínal som na všetky svoje sexuálne spomienky. Prešiel som voľným výberom sexuálne pocity od detstva až po dnešok. Po tomto cvičení som si predstavoval všetky druhy sexuálnych úchyliek, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich príspevkoch. Po ukončení tohto cvičenia som sexuálnym voltom prechádzal všetky orgány a systémy tela. Na záver som dlhodobo držal v predstave stavy ejakulácie a orgastických sťahov.

Pridaj komentár