Individuálna meditácia z 20.8.02

Znovu som sa vrátil k vešteckým technikám, ktoré sú založené na vyvolávaní ducha zomrelej osoby. Ducha vyvolávame z mysle danej veštecky ošetrovanej osoby. Treba dodržiavať zásadu, že keď vyhľadáte v mysli človeka dušu mŕtveho predka, tak ho neaktivizujete vlastnými bioenergiami, ale ho napájate na beznádejne duševne choré osoby v ústavoch celého sveta. V zásade sa vyhýbam ústavom na Slovensku a v Čechách.

Keď duši mŕtvej osoby budete poskytovať vlastné energie, tak vytvoríte trvalé prepojenie, ktoré môže a často pôsobí ako nešťastný osud hlavne pre vaše okolie. Aktívny bioenergetický kontakt deštruktívne pôsobí na slinné žľazy. Tak to je u väčšiny ľudí, ktorí sú silne prepojení na ducha mŕtvej osoby. Ďalej platí zásada, že na veštecké výkony nepoužívate mŕtve osoby z vlastného rodokmeňa. Nebezpečná je tu citová väzba, ktorá sa pre človeka môže stať osudovou. Keď už ste prinútení veštecky spolupracovať s mŕtvymi z vlastného rodokmeňa, tak ich vždy dajte do stavu absolútneho kľudu. Keď to nejde, tak nekľudnú dušu zavrite do pyramídy. Pyramídu napojte na bioenergetické pôsobenie iného človeka podľa pokynov vyššie.

Pre priamu slovnú komunikáciu je žiadúce odcvičiť špeciálne Plazmatickú školu. V Magickej škole si zase nájdete techniky na donucovanie mŕtvych duší k poslušnosti. Informácie získané od duší mŕtvych osôb sú mimoriadne presné a aj telepatické ovplyvňovanie je mimoriadne účinné. Nebezpečné sú trvalé veštecké výkony cez vlastných mŕtvych predkov a bioenergetické živenie ich posmrtnej existencie vašou osobou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.