– Individuálna meditácia z 19.8.2002

Priznám sa, že túto školu nemám až tak rád, ako iné školy. Nikdy som nemal špiritistické vlohy. No postupne som si ich musel vytvoriť, pretože niektorí klienti mali so svetom mŕtvych značné problémy. Nedokázali sa kontaktu s mŕtvymi zbaviť. Nemusím ani hovoriť, ako dokážu tieto informačné polia zničiť šťastný osud človeka a hlavne jeho okolie. Z množstva terapií a pozorovaní vychádza skutočnosť, že ľudia s aktivovaným svetom mŕtvych majú zvláštne schopnosti, ktoré im pomáhajú v živote. Negatívna stránka je, že na to doplatia stratou zdravia a prináša im to nešťastný osud. Vo vlastnej rodine mám dvoch rodinných príslušníkov, ktorí neuvedomujúc si , majú otvorené špiritistické schopnosti. Jeden sa mal narodiť ako dvojča. Nestalo sa tak, ale v tele mu zostali zbytky buniek mŕtveho dvojčaťa. Potom mu zomrela blízka osoba a dodnes nedokáže dať pokoj jej duši a neustále v stave hlbokej lásky na ňu spomína. Táto skutočnosť len znásobuje špiritistické schopnosti. Výsledok takéhoto psychického stavu nenechal na seba dlho čakať. Táto osoba, kde vkročí a s kým spolupracuje, prináša neúspech a nešťastie. Viem, že priamo za to nemôže, ale to neospravedlňuje. Druhej osobe v rodine k špiritizmu prispela manželka, ktorá nedokáže zabudnúť na svoju mŕtvu matku, ktorá zomrela, keď bola dotyčná ešte dieťa. Keď má táto osoba problémy, vždy sa až do dnešných dní na ňu obracia. To vytvorilo nebezpečné puto a danej osobe natrvalo zmenilo psychiku. Následkom tejto skutočnosti je postihnutá daná osoba, jej manžel a deti. U manželky sa to prejavuje psychicky aj zdravotne a tak isto u ostatných členov rodiny. Zase môžem prejaviť iba ľútosť. No tieto skutočnosti majú vplyv aj na moju osobu. Až dôsledným štúdiom špiritizmu som prichádzal na neuveriteľné skutočnosti, ako perfektne dokázali so mnou manipulovať a manipulujú aj svoje okolie. Keď k týmto skutočnostiam pridám aj terapeutickú prácu a objavenie sa ďalších jedincov so špiritistickými schopnosťami, tak som sa chtiac nechtiac musel naučiť ovládať aj túto oblasť ezoteriky. Dodnes študujem dielo B.Kafku Parapsychológia. Kafka si postupne vychovával z duševne slabých jedincov médiá na komunikáciu s informačnými poliami mŕtvych. Kafka ako silný hypnotizér dokázal výborne manipulovať so psychikou média pri špiritistických výkonoch. Dalšie dielo, ktoré pravidelne čítam, je knižka z prvej republiky od Florence Marryatovej Není smrti. Knižku mi priniesla členka meditačnej skupiny, ktorá ju odložila do pivnice. V knižke sú vierohodne popísané seanse a výkony špičkových špiritistov. Nikto z autorov nedokázal vedecky zdôvodniť, ako špiritisti dosahujú svoje výkony. Stále aj vedecké autority zostávajú na úrovni opisnej a výklad je viac pocitovo-emocionálny ako logicko-empirický. Meditáciu som začal navodením si špiritistického stavu, vytvorením abecedy z mien a priezvísk mŕtvych osôb. Potom som postupne imaginárne chodil na chirurgiu, kde mi imaginárne odrezávali postupne jednotlivé časti tela. Týmito cvičeniami som sa dostatočne dostával do špiritistického stavu. Vtedy si špeciálnym spôsobom upravíte chemické pochody v mozgu. Zmení sa aj chémia slinných žliaz. Ešte na začiatku otvorím vstup do sveta mŕtvych tým, že akceptujem svet mŕtvych ako pokračovanie sveta živých. Po cvičení tento stav zruším odmietnutím sveta mŕtvych. V stave špiritistickom začnem robiť niekoľko operácií. Za prvé sú to veštecké výkony cez mŕtvych predkov veštecky ošetrovanej osoby. Tieto výkony sú dosť presné a jasné. Napadá ma, že by som mal lepšie rozvinúť tento typ veštectva. Ďalšou operáciou je využitie mŕtvych danej osoby na jej ovplyvňovanie. Tu treba ovládať špecializované techniky založené na bioenergetickej aktivizácii informačných polí. Pri mojich silných bioenergetických potenciách mi dokonca po špiritistických výkonoch býva dobre, lebo som konečne bioenergeticky v normále. Výborne sa ovplyvňujú mŕtvi danej osoby cez zomierajúcich ľudí. Tu je namieste etická stránka tejto manipulácie. Morálne otázky ponechávam na iných. Manipulácie vo svete mŕtvych môžete robiť podľa knižky Stanislava Banháziho Jak se bránit před temnými silami. Základy stoja na operáciách sviečok, pentaklov, vykurovanie s rôznymi látkami, používajú sa písmená, plochá doska, sklenená nádoba, egyptská pyramída, šálky, kľúč, petrolejka, vajce, fľaša, zrkadlo, stuha. Magické operácie si nacvičíte v Magickej škole na mojich stránkach. V ďalšej fáze meditácie kontrolujem, kto manipuloval či už vedomo, alebo nevedomo s mŕtvymi predkami. Rituálnym spôsobom likvidujem možné prepojenia na mŕtvych predkov. Potom zisťujem, kto sa s mojím vnútrom kontaktoval cez informačné polia iných mŕtvych a čo mal zariadiť. Niekedy sa pri takejto kontrole čudujem, aké všelijaké kombinácie sú možné. V špeciálnych cvičeniach sa učím napájať na mŕtve informačné polia ľudí, ktorí boli mumifikovaní či už umelo, alebo prirodzene v ľade, rašeliniskách. Môžete sa naučiť aj aktivizovať informačné polia ľudí, ktorí zomreli s nenaplnenou túžbou a sú schopní aktivizovať sa za zvláštnych okolností. Zaujímavé sú skúsenosti s napájaním sa na ľudí v kóme, práve keď zomierajú alebo sú v stave klinickej smrti. Na záver som uzavrel svet mŕtvych a ukončil komunikáciu.

Pridaj komentár