– Individuálna meditácia zo18.8.02

Meditáciu som zahájil naladením sa na doterajšie cvičenia. Otvoril som si prislúchajúci pamäťový záznam a na všetko som si spomenul. Cvičenia som zahájil otvorením všetkých pamäťových záznamov vo všetkých oblastiach šedej kôry či už veľkého mozgu, malého mozgu, šedej kôry, miechy a predĺženej miechy. Spomínal som si na všetky veľké písmená, ktoré som si uchoval v pamäti za obdobie mojej existencie. Zámerne som si spomínal iba na veľké tlačené písmená, pretože tieto stabilizujú psychické pochody mysle, čo sa nedá povedať o malých písmenách. Zároveň som si spomenul, že veľké tlačené písmená bývajú najviac čierne, modré. Predstavoval som si ich jedno za druhým podľa poradia v abecede. Tu je jedno špecifikum a to, že zvuková forma písmen má svoje rezonančné vibrácie. Bližšie na prvej strane Frekvenčnej hudby. Ďalej som pokračoval v koncentrácii na všetky veľké tlačené písmená, ktoré som napísal počas svojho života. Neustále je aktivovaná šedá kôra veľkého a malého mozgu. Tak isto aj šedá kôra v mieche a predĺženej mieche. Potom prišli na rad špeciálne písmená, ktoré som imaginárne ochutnával jazykom. Každé písmeno malo priradenú inú špecifickú chuť. Pri čuchu malo každé písmeno priradenú špecifickú vôňu. Pokračovalo to cvičením písmen na povrchu kože, kde jednotlivé písmená abecedy boli najprv horúce, potom studené, potom som ich fyzicky pritláčal na telo a potom mali na svojom povrchu hroty, ktoré pri pritlačení vyvolávali bolesť. Nakoniec sa každým písmenom víril vzduch v blízkosti senzorov kože. Tieto cvičenia považujem za základný výcvik. Na záver som sa zasústredil na vnútorný rozumový hlas a spomínal na vnútorné vyslovené alebo zaspievané slová. Úplný záver patril koncentrácii do nervstva hlasiviek. V hlasivkách som postupne vyslovoval jednotlivé písmená s tým, že som mal pery zavreté, teda som ich rozrezonoval do nervových zakončení a nervových dráh, ktoré sa šírili do jednotlivých častí tela. Tam, kde som nedokázal preraziť, som zvýšil koncentračné úsilie.

Pridaj komentár