– Individuálna meditácia zo 17.8.02

Znovu je nevyhnutná meditácia objavením sa sexuálneho voltu v ústnej dutine, ktorý sa uvoľní a putuje v organizme človeka. Keď som zistil, že sa znovu svojvoľne objavil, tak som sa s ním začal pohybovať. Najprv som ho v organizme rozdvojil na dve gule. S nimi som potom postupne prechádzal predný mozog vľavo a vpravo. Potom temenný mozog, zadný mozog, spánkový mozog, malý mozog, miechu, jednotlivé orgány. V každej časti som sa na určitú dobu zastavil a bioenergetickú guľu som tlačil do tepien, žíl, nervov, mozgového moku a lymfatického systému. Takto som cvičil v každej časti a v každom orgáne. Takýmto výcvikom nedovolíte, aby sa sexuálna guľa niekde natrvalo zastavila a danú oblasť zdravotne ničila. Zároveň vytvárate stereotyp na odtok energie do systémov tela. Bioenergetickú guľu som posúval aj do žliaz. Nakoniec skončila v kostnej hmote. Prípadne sa môže sexuálny volt posunúť do svalovej hmoty pri prechode do zvieracej psychiky. Nakoniec do nervstva kože. Čo je zvieracia psychika pozri Či kung školu.

Pridaj komentár