V meditačnej skupine sme pokračovali v meditáciách zameraných na 4 základné psychické povahy. Cieľom bolo prepájať meditačné techniky zo Subjektívnej školy a Reiki školy. Silnou stránkou hysterickej povahy je práve programovanie, vizualizovanie a bioenergetické nabíjanie budúcich cieľov. K tomu sme pridávali techniky modlenia, zbožňovania a uctievania ezoteriky a jednotlivých škôl. Pri každej malej škole sme si želali dosiahnuť cieľ na základe prognóz ďalšieho vývoja. Vyzeralo to ako v kostole, kde sa ľudia modlia k Bohu. Náš boh je ezoterika a jeho mučenia sú malé ezoterické školy. Sila viery a túžby majú svoje čaro a silu dosahovať určené ciele. Hovoríme tomu posvätno ezoterické. Ďalšia meditácia išla do oblasti epileptickej povahy (koncentrácia do temenného mozgu). Tu sme sa snažili vyjadriť ezoteriku a jednotlivé ciele malých škôl vibráciami, tónmi a melódiami. Pri tomto cvičení máte pocit, že ste hudobný skladateľ a váš mozog nedokáže ináč myslieť iba v zápise notovej osnovy. Každý meditujúci si v oblasti temenného mozgu pospevoval alebo vyhrával na hudobné nástroje. Hudobné stvárnenie sme pridávali ku každej ezoterickej škole. Pri nácviku schizofrenickej povahy (koncentrácia do malého mozgu) sme sa snažili jednotlivé školy vyjadrovať pomocou symbolickej reči. Koncentrovali sme sa na určitú školu a zároveň sme ju vyjadrili imaginárnou kresbou na papier. Zároveň sme žiadali univerzum (zákonitosti diania), aby nám pomocou symbolickej reči ukázalo bezpečnú cestu do budúcnosti. Znovu sme vo svojej mysli dostávali rôzne obrázky a znaky. Nesnažili sme sa ich pochopiť, ale vyciťovať. Pri nácviku psychopatickej povahy (koncentrácia do oblasti hlasiviek) sme sa snažili ezoteriku aj jednotlivé školy vyjadrovať pomocou čarodejníckych rituálov s bylinkami, minerálmi a inými artefaktmi. Všetko sme realizovali imaginárne v predstavách a predstavy sme nabíjali bioenergiou na základe Reiki školy tak, aby boli reálne. Ako robiť čarodejnícke rituály si nájdete podrobnejšie v Magickej škole. Pred uvádzaním sa do jednotlivých pováh sme odcvičili základné stavy duševne chorých jedincov na hystériu, epilepsiu, schizofréniu a psychopatiu. Znovu sme si uvedomovali, že pre psychický rozmer meditácie sme zobrali model psychiatrický a nie model psychologický (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik). Psychiatrický model sa zdal reálnejší a silnejší. O nácviku psychologického modelu podrobnejšie vo Fakírskej škole.

Prognóza ďalšieho vývoja
Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia psychologických a psychiatrických poznatkov. Meditácia a vyvolávanie chorobných stavov fyzicky a duševne chorých ľudí. Zvládnutie deštruktívneho stavu a jeho ovládnutie. Brožúrka o hypnotických stavoch. Brožúrka o štyroch povahách. Hľadanie skrytých fenoménov.

Prognóza
V jednotlivých povahách realizovať Pána náboženstiev (budhizmus, islam, kresťanstvo, pravoslávie). Nočné zasväcovanie.

Pridaj komentár