– Spoločná meditácia zo 16.8.02

Meditáciu sme zahájili výmenou informácií o vlastných meditáciách. Boli to štandardné informácie, ktorými sa nateraz nebudeme zdržiavať. Vlastnú meditáciu sme zahájili odpojením zmyslov od vonkajšieho vnímania. Zároveň sme aktivizovali zmyslové centrá v šedej kôre. Spolu s tým sme aktivizovali pamäťové záznamy, ktoré sa dotýkali výcviku v Sexuálnej škole. Uvedomovali sme si rozumový prístup v sexualite cez pohľad sexuológa. Ďalej vlastný individuálny pohľad na sexuálne zážitky. Takto sme otvorili a aktivizovali neuróny ľavej a pravej hemisféry. Po tomto cvičení sme sa skoncentrovali do ústnej dutiny, kde sme správnym sexuálnym ladením vytvárali sexuálnu bioenergetickú guľu. Túto bioenergetickú guľu sme začali posúvať do stredu hlavy, kde sme cvičili pocity mužskej a mužatkovskej sexuality. Predstavovali sme si jednotlivé sexuálne úchylky v rovine imaginačných pocitov. V tomto stave sme cvičili aj hysterickú, epileptickú, schizofrenickú a psychopatickú sexualitu. V hysterickej sa imaginárne predstavovalo milovanie s božstvami, v epileptickej sexuálne týranie božstiev, v schizofrenickej dotyková sexualita s božstvami, v psychopatickej sexuálne rituály s božstvami podľa vlastného želania. Potom sme koncentráciu presunuli do oblasti ženskej sexuality, konkrétne do oblasti maternice a prostaty. Ženská sexualita je charakteristická precitlivelou ženskou sexualitou a homosexualitou transvestitov. Na túto koncentráciu naväzovali cvičenia jednotlivých úchyliek. Po odcvičení úchyliek sme znovu precvičovali sexualitu v 4 povahách. Po tomto cvičení sme znovu vytvárali sexuálny volt v ústnej dutine správnym sexuálnym ladením. Najlepšie pocit ejakulácie a orgazmu. Sexuálny bioenergetický volt sme posúvali po jednotlivých hemisférach mozgu a orgánov tela s tým, že prebytočná sexuálna energia pretekala do tepien, žíl, nervstva a lymfatického riečišťa. Sexuálny bioenergetický volt sme zvyšovali správnou predstavou idolu sexuálneho priemyslu. Každý muž alebo žena pôsobí sexuálnymi prejavmi na inú časť vášho tela.

Pridaj komentár