Na www.meditacia.sk sa snažíme aplikovať všetky bežne zaužívané postupy a spôsoby komunikácie. V zásade naše stránky obsahujú obšírny prehľad ezoteriky ako takej. Malé školy predstavujú terajšiu ezoterickú prax, ktorá je zámerne postavená na rozhraní vedeckých poznatkov a individuálnych skúseností jednotlivých ezoterických systémov. Tu je uplatnený filozofický poznatok, že nové vzniká na rozhraní dvoch vedeckých disciplín. Aktuálne nové poznatky obsahujú ďalší vývoj v jednotlivých oblastiach ezoteriky. Zaviedli sme aj textový prepis zo spoločných meditácií a z mojich individuálnych meditácií. Zaberá to veľa času, ale určite sa to oplatí z hľadiska budúcnosti. Zaviedli sme Denník ezoterika, kde píšem svoje osobné postrehy a pocity. Na stránkach je nový Anatomický atlas, ako nutný základ pre ezoterickú prax. Nájdete si tu aj zvukové nahrávky prednášok a ich textový prepis. Denník ezoterika sa postupne pretransformuje na časopis ABADON, ktorý sa bude venovať monitorovaniu iných internetových stránok s problematikou ezoteriky. Budú tu recenzie na ezoterické noviny a časopisy. Keďže naše internetové stránky sú dosť rozsiahle, zavádzame na úvodnej strane Sprievodcu s orientačným plánom. Na Malých školách zavedieme Učiteľa, ktorý vám poradí, ako meditovať jednotlivé školy. Tento mesiac rozšírime aj štatistiku návštevnosti. Bude nás zaujímať najmä to, kde najčastejšie klikáte, v akom čase a ktoré dni v týždni. Táto štatistika nás navedie k tomu, čomu sa na našich stránkach máme venovať dôslednejšie. Budeme sa snažiť príspevky do Aktuálnych nových poznatkov dopĺňať s oneskorením 1-2 dni, doteraz sme aktualizovali s mesačným oneskorením.

Pridaj komentár