– Individuálna meditácia zo 16.8.2002

Znovu som sa dostal ku Kaabalistickej škole a uvažovaniu o židovských meditáciách. Na začiatok som si uvedomil pragmatickú stránku židovstva a to výrazný vplyv na priťahovanie finančných prostriedkov a ochotu druhých vám ich poskytovať. Niet sa čomu čudovať, veď židovská kultúra je kultúra aj silne obchodnícka. Znovu som si čítal základné informácie o židovskom ezoterizme a ich predstaviteľoch. Pri čítaní som sa prepadal do mikrospánku. Keď som sa preberal, tak som si uvedomil, že židovská kultúra nebola nikdy pevne niekde usadená a jej predstavitelia sa túlali po celom svete. Tento fenomén prinášal výhodu toho, že do svojho nábožensko-ezoterického systému absorbovali všetky významnejšie vplyvy z celého sveta. Zároveň je špecifická určitá izolácia a neochota odovzdať židovskú ezoterickú kultúru osobám iných národností. Informačne to vyzerá asi tak, že neustále konzumujem z okolia to najlepšie a tým ostatným dookola nič nedávam. Obdobný systém majú dnešní japonskí podnikatelia. Absorbujú všetko, čo môžu a vytvárajú svoj jedinečný systém ťažko dostupný pre iné národy. Napríklad mi nie je známe, že by židovská kultúra viedla vojny v mene šírenia židovstva. V tomto má spoločné korene s hinduizmom. Roztrúsenosť židovských ezoterikov po svete umožnilo vytvoriť základy vnímania sveta na základe božských bytostí a ich skutkov. Spojitosť snových symbolov, snov a voľného výkladu diania vo vonkajšom svete, ktorý bol minimálne ovplyvňovaný empiricko-logicko-vedeckým spôsobom vnímania na základe overených a dokázaných faktov. Teda božstvá, božské bytosti, mytológia a symbolický spôsob vyjadrovania je základom židovského ezoterizmu. To, že do židovského ezoterizmu vchádzali podnety z iných ezoterických systémov, ho postavil do stredu všetkých ezoterických systémov. Aj ja keď som sa snažil židovskú ezoteriku včleniť do môjho systému, tak všetky okolnosti spôsobili to, že sa mi to nepodarilo. Až moja vytrvalosť spôsobila, že som ezoterické židovstvo začal pestovať ako osobitnú záležitosť. Takýmto spôsobom sa to dalo realizovať. Tradícia neochoty, aby sa židovská ezoterika stala súčasťou môjho nového systému, má hlboké základy. Nakoniec budem musieť svoj ezoterický systém včleniť do židovského ezoterizmu, aby som mal univerzálny systém. Bude to nevyhnutnosť. Takto by som sa mohol dostať do židovskej ezoteriky. Som pripravený akceptovať židovský ezoterizmus za najefektívnejší ezoterický systém a chcem sa stať jeho súčasťou. Teraz ma napadlo, že ani rímskemu impériu sa nepodarilo židovstvo vo forme náboženskej alebo ezoterickej včleniť do systému terajšieho kresťanského ezoterizmu. Preto aj taká historická nevrlosť a agresivita voči židovstvu ako takému. Teda židovský ezoterizmus nie je súčasťou kresťanskej ezoteriky. Keď sa to nepodarilo také dlhé historické obdobie kresťanským duchovným, tak asi ani ja nemám šancu. Musím prijať túto skutočnosť a neusilovať sa o to včleniť židovskú ezoteriku do môjho ezoterického systému. Naopak, musím využiť slabinu židovského ezoterizmu – túžbu absorbovať iné systémy do seba a rozvíjať ich v rámci židovského ezoterizmu. Teda dnešným dňom je židovský ezoterizmus stredobodom ezoterizmu vôbec. Keď k ezoterike zaujmem takýto postoj, tak som v samom epicentre židovskej ezoteriky. Ďalšie poznanie vedie k trom zaujímavým základom židovskej ezoteriky a to k Starému zákonu (Tóra), k Sefirám a ku Kabale. Starý zákon považujeme za základný študijný materiál. Sefiry ako určité rozčlenenie Tóry na najdôležitejšie vývojové etapy na základe najvýznamnejších ezoterikov židovstva. Kabala je súhrn technických prostriedkov a metód židovského ezoterizmu, ktorá je zameraná na mená božstiev všetkých národov. V mytológii sa božstvá a ich abstraktné písmenové pomenovania považujú za podstatu židovského ezoterizmu. Ďalší dôležitý poznatok je, že židovské náboženstvo na rozdiel od ostatných jednotlivé božstvá dávalo do neustálej konfrontácie a nie zjednotenia. Kresťanstvo, budhizmus a hinduizmus božstvá nekonfrontovalo, ale spájalo. Židovské náboženstvo postupovalo ináč. Z toho plynie, že božstvá národov treba dať do vzájomnej konfrontácie. Ezoterické systémy vytvorili večnú dogmu a mŕtve ticho. Židovský ezoterizmus priniesol večnú dynamiku a schopnosť vnútorného rozvoja, reflexnosť ezoterického systému. Ostatné ezoterické systémy prijali statickú nemennosť. Ďalšiu meditáciu som začal čítaním Tóry. Čítal som ju v stave, že židovský ezoterizmus je stredobodom všetkého ezoterického diania, že Tóra sú dejiny bohov všetkých národov postavených do konfrontácie, ktorého základom je apokalypsa. Tento postoj ku kozmickému dianiu je reálnejší než postoj nemennosti. Tóru čítam ako obrazové symboly, ktoré vyjadrujú skutky bohov. Keďže je tu snová symbolika, tak si ju môžete vysvetľovať ľubovoľne v rámci apokalyptickej konfrontácie. Zaujímavý je aj výklad snových symbolov, kde sú veci stavané do konfrontácie. Sen a reálny výklad. Sen – realita. Tu je ten hlboký princíp postaviť židovského snového proroka a jeho výklad do reality. V snovej symbolike vidieť komín znamená stretnúť pohostinného priateľa. Symbol snový krokodíl znamená označiť potencionálneho nepriateľa. V Tóre treba ku každému symbolu priradiť racionálny výklad. Sen o Kainovi a Ábelovi znamená v realite, že do minulosti sa vrátiť nemožno.

Pridaj komentár