– Individuálna meditácia z 15.8.02

Pokračuje pravidelné cvičenie Plazmatickej školy. Neustále sa niekoľkokrát denne očisťujem, vyhľadávam a likvidujem všetky druhy plazmatických objektov. Vychutnávam si prítomnosť čerstvých duší mŕtvych osôb. Nevýhodou je taký blažený stav, že sa mi nič nechce robiť, iba nerušene prežívať tento efekt. Pri jednom z kontrolných čistení nachádzam zvláštny plazmatický útvar, ktorý bol vytvorený zo samých deštrukcií. Našiel som tu oživeného pomocného ducha z chorôb viacerých ľudí, prevládala rakovina a celková deštrukcia. Do toho všetkého bola prebudená moja negatívna rodová karma. Celý tento plazmatický démonický útvar bol bioenergeticky nabíjaný zo zomierajúcich ľudí. Prvýkrát som objavil vnútorný rituál, ktorý zabezpečoval presun bioenergie na iného chorého pacienta, pokiaľ by tento zomrel. Nateraz démonický útvar nabíja vlastnou bioenergiou zomierajúci človek. Keď zomrie, tak vnútorný program v démonickom útvare sa napojí na iného zomierajúceho. Démonický útvar som deaktivizoval opačnými rituálmi a vrátil tam, kam patrí. Znovu tu vystáva otázka morálky. Teraz si dokážem už lepšie predstaviť, ako zobudiť plazmatického satana.

Pridaj komentár