Meditačné cvičenie som zahájil postupnou koncentráciou na jednotlivé orgány v tele a to mozog, srdce, pľúca, pečeň, slezina, obličky, tenké a hrubé črevá. Pri každom orgáne som sa skoncentroval do oblasti, kde sa nachádza a v tejto oblasti som udržal aj dlhšiu dobu pozornosť. Zároveň som v tejto oblasti aktivizoval činnosť nervových zakončení. Tak isto som aktivizoval činnosť tepien a potom žíl. Na koniec som v tejto oblasti aktivizoval lymfatické zakončenia. Pri každom orgáne som si uvedomoval, že je zložený z buniek a medzibunkového priestoru. Pri aktivizácii jednotlivých systémov v oblasti orgánu som sa snažil prepojiť všetko na celý nervový systém, krvné a lymfatické riečište.

Cvičenie trvalo asi 1,5 hodiny. Človek musí mať veľkú trpezlivosť. Ešte stále nemôžem byť spokojný, treba to vylepšovať a cvičiť detailnejšie predstavy, čo všetko daný orgán zabezpečuje. Po ukončení základného cvičenia som rozjímal o anatomizácii, ktorá je v tejto škole dobre uplatnená. Biochemizácia tejto školy napreduje štúdiom biochemických pochodov v orgánoch a postupne bude detailnejšia. Materializácia naberie postupne obrátky pri čítaní textov, do ktorých dostanem matematické výpočty. Patologizácia bola zvládnutá dobre a je neustála snaha vyvolať všetky skryté choroby a liečiť ich teraz a nie až v starobe. Psychiatrizácia bude vyžadovať neustálu snahu o likvidáciu prebytočného stresu.

Priznám sa, že som to už dávnejšie nerobil. To dokazuje, že nemám na to vytvorený stereotyp. Magnetizácia už beží počas noci naplno. Pozri Snovú školu. Hermetizácia bude zameraná na udržanie dobrého zdravotného stavu a dlhovekosť. Sexualizácia beží v rámci Sexuálnej školy. Fyzikalizácia sa bude postupne nacvičovať a umožní všetko dynamizovať. Čo sa týka zoologizácie, tam sa cvičenia iba rozbiehajú a treba všetko riadne premyslieť.

Pridaj komentár