– Individuálna meditácia zo 14.8.2002

Na začiatok som sa skoncentroval na povrch zubov, kde sídli hysterická povaha. Precvičil som si cvičenie Psyché školy súvisiace s hysterickou povahou. Meditáciu ovplyvňovali zásady sugescií z loretánskych litánií. Našťastie autor tejto knižky venoval pozornosť základom sugescií. Uverenie v niečo a presvedčenie seba samého je založené na vzývaní vyššej moci. Tu znovu platí zásada (u praváka), že pri hysterickej povahe sa koncentrácia upriamuje na zmysly na pravej strane. Tieto zmysly sú trénované k racionalite a abstraktnému vnímaniu na základe písmen abecedy. Vzruch z týchto zmyslov preniká do ľavej hemisféry a abeceda sa tu používa dohodnutým spôsobom v rámci jazyka toho- ktorého národa. Pri hysterickej povahe a koncentrácii na zmysly na ľavej polovici tela idú podnety do ľavej hemisféry a písmená sa môžu používať náhodne, individuálne bez určitých pravidiel. V ľavej hemisfére sú to sugescie náboženské, ako zbierka individuálnych prístupov jednotlivých osobností ľudskej histórie. V náboženstve je silná viera v Boha ako produkt a túžba po niečom hlboko citovom. Viesť rozhovor s Bohom treba v prítomnom čase. Reč musí byť priama a bezprostredná. To, čo hovoríte, musí byť naliehavé a neodbytné. Všetko to chce dramatičnosť. Všetko to chce sexuálny podtón. Musí to mať farbitosť, určitú patetičnosť recitátora pri významnej príležitosti. Sú to skôr povely a rozkazy. Musí to byť stupňované. Musí to gradovať. K Bohu ste raz pozitívny a potom záporný. Všetko to chce apokalyptičnosť konca všetkého a príchodu záchrancu. Prevolania musia byť reťazovité. Voláte na Boha a za Boha si odpovedáte. Všetko by to malo mať hudobný podtón. Nesmie chýbať monotónnosť. Musí to v sebe niesť oslovenie, výkrik, prosbu. Kto a koho prosí. Prosby sú pozitívne, ale aj negatívne. Súčasťou je aj odprosovanie. Toto všetko vedie k fyzickému stotožneniu s Bohom na úrovni orgánov svojho tela. Počuj nás – vyslyš nás. Počúvaj – vyslyš nás. Všimni si nás a chci nás vidieť. Všetko sa stupňuje. To je skvelé, že niekto tak perfektne vystihol kontemplačnú silu modlenia a vciťovania sa do náboženstva a viery v premenu zvieraťa v človeka. To, čo tu píšem, je vlastne teória nácviku iracionálno-emocionálnej pravej hemisféry. U ľavákov je to naopak.

Pridaj komentár