– Individuálna meditácia zo 14.8.2002

Na začiatok meditácie som svoju koncentráciu posunul do oblasti temenného mozgu. Uvedomoval a zároveň som sa koncentroval na zmysly na pravej strane môjho tela. Pripomínam, že som pravák. Koncentrácia do oblasti temenného mozgu vplýva na zmysly na pravej časti tela tak, že vás núti, aby ste počítali a používali matematiku dohodnutým spôsobom. Matematika slúži na vyjadrovanie najvyššieho stupňa abstrakcie a zároveň vyjadruje aj určité kvantity (množstvá), koncentrácia je v ľavej časti hemisféry, ktorá je z dôvodu výcviku zmyslov na pravej strane rozumová, pragmatická a vedecká. Teda číselné znaky tu vyjadrujú určitý stav, určitý počet, určité množstvo, určitú postupnosť. Zároveň v ľavej hemisfére je aj vnútorný hlas pre rozumové premýšľanie. Keď koncentráciu presunieme na zmysly na ľavej strane tela, tak sa zároveň koncentrácia posúva do pravej hemisféry, ktorá je citová, emocionálna, nestojí na pravidlách. Skôr ide o vylepšovanie, preciťovanie a používanie číslic ako vec náhodnú a individuálne upotrebiteľnú. To je aj z toho dôvodu, že zmysly na ľavej strane tela sú nedostatočne cvičené civilizáciou. Teda čísla používate skôr náhodne pre radosť samotnú. Dokonca si môžete vytvoriť vlastnú matematiku. Nie je dôvod dodržiavať matematické pravidlá, ale si ich vysvetľovať tak, aby to spôsobovalo individuálnu božskú radosť a nie logiku vyplývajúcu z matematických zákonov. Zo Silvovej školy vieme, že užívanie číselných znakov umožňuje ovládnutie pravej aj ľavej hemisféry. Primitívna matematika je matematika kamienkov, ktoré vznikli z veľkého kameňa a boli určitým spôsobom opracované. V epileptickej povahe matematizujete empiricko-vedecké fakty, alebo matematiku používate ako matematický diletant, ktorý si počíta a všetko vysvetľuje po svojom. Na konkrétne zákonitosti musíme prísť vlastnou meditáciou, pretože chýba literatúra, ktorá by tento spôsob rozmýšľania alebo cítenia dostatočne rozvinula.

Pridaj komentár