– Spoločná meditácia z 13.8.2002

Ako zvyčajne sme meditáciu zahájili výmenou osobných skúseností. Znovu sme si uvedomovali princípy šťastného osudu, nutnosť veštecky analyzovať vplyv ľudí okolo nás, poznať ich zažité rituály doma a v práci. Zároveň sme rozjímali o psychopatickej povahe a schopnosti detailného poznania rituálov a vplyvov iných osôb na život človeka. Zároveň sme rozoberali meditačné rituály jednotlivých členov, ktorí boli zúčastnení na spoločnej meditácii. Spomínali sme aj výrobu ďalších technických pomôcok k meditácii a ich spôsob využitia. Meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho sveta do pamäťových záznamov o výcviku jednotlivých pováh. Po aktivizovaní pamäťového záznamu o psychopatickej povahe (koncentrácia do hrdla) sme zintenzívnili nervový vzruch v hlasivkách a usilovali sme sa navzájom prepojiť hlasivky a ľavú rozumovú hemisféru. Teda naraz sme robili dve koncentrácie. Jednu v hlasivkách a druhú v ľavej hemisfére. Tu sme si uvedomovali filozofickú podstatu správnych postupov v rámci fyziky a chémie. Rozumovo-empirické poznanie mechanizmov diania okolo nás vedie k hlbokému pochopeniu zákonov diania. Všetko muselo prebiehať v abstraktnom spôsobe myslenia. Po tejto koncentrácii, ktorá išla meditujúcim slabo, sme sa skoncentrovali do pravej hemisféry a hlasiviek. Ľavú hemisféru považujeme za iracionálnu, citovú, emocionálnu, kde si pravidlá postupov diania určuje každý meditujúci sám. Táto koncentrácia išla meditujúcim mimoriadne dobre. Tým len dokazovali, že záujem o realitu je potlačený. Zároveň sme tu prvýkrát cvičili zásady modlitebných techník. Podrobnosti si nájdete v Denníku ezoterika pod názvom Modlitba. Neskoršie o modlitbe budeme rozjímať v Magickej, Logistickej, Symbolickej a Sugestívnej škole. Zároveň sme si uvedomovali prepojenie psychopatickej povahy a pravej hemisféry a schopnosť magického kombinovania určitých predstáv tak, aby mali psychický dopad na meditujúceho alebo iné osoby. Bližšie Magická škola. Potom sme koncentráciu presunuli do zubov a ich povrch. Tu je usadená hysterická povaha. Jej aktivizáciu sme dosiahli v nervstve a nervových zakončeniach v zuboch. Znovu nasledovalo prepojenie povrchu zubov s ľavou hemisférou. Táto hemisféra je rozumová a schopná myslieť na základe písmen abecedy dohodnutým spôsobom, ktorý je v rámci jazyka všeobecne platný. Usilovali sme sa myslieť logicky na základe empirických poznatkov vedy a vedeckých kapacít. Znovu toto cvičenie išlo poslabšie. Potom sme koncentráciu presunuli do ľavej hemisféry, ktorá je ezoterická. V tejto môžete písmená považovať za obrázky a robiť si s abecedou, čo len budete chcieť. Sila tejto hemisféry je v schopnosti vsugerovať si pocit a to nielen sebe, že ste najlepší a ochota dosahovať potrebné ciele aj fyzicky. Ďalšie cvičenie smerovalo do malého mozgu, kde je usadená schizofrenická povaha. Pri koncentrácii do ľavého mozgu sme sa usilovali chápať zákony a zásady geometrického spôsobu myslenia tak, ako keby sme boli prvotriedni stavitelia. Pri prechode do pravej hemisféry sme si mohli s geometrickými tvarmi robiť čo chceme a vysvetľovať si ich ako chceme. Schizofrenická povaha a pravá hemisféra je silná práve v schopnosti vnímania jemnej motoriky vlastnej osoby, ale aj osôb iných. Ďalej sme sa presunuli do temenného mozgu, kde sídli epileptická povaha a zahájili sme prepojenie na ľavú hemisféru, kde sme rátali podľa zásad matematiky a štatistiky. Tieto cvičenia išli meditujúcim najťažšie. Po tomto cvičení sme sa presunuli do pravej hemisféry, kde sme si mohli matematiku vyhľadať a počítať, ako sme chceli. Sila matematizácie je práve v silnej stabilizácii psychických procesov v ľudskej psychike.

Pridaj komentár