– Individuálna meditácia z 12.8.2002

Znovu som sa vrátil k meditácii štyroch pováh, ktoré sú súčasťou psychiatrizácie ezoteriky. Na začiatok som sa skoncentroval do oblasti zubov a to na ich povrch. Zámerne som vytváral nervový vzruch aktivizáciou sodíka v nervových zakončeniach. Po určitej chvíli som sa začal sústreďovať na všetko, čo som naštudoval a čo som odcvičil ohľadom hysterickej povahy. Za jej najhlbší základ považujem schopnosť sugerácie presvedčenia seba samého o niečom, čo potom vedie človeka k dosahovaniu určitých cieľov. Len od hysterickej povahy závisí, aké sú to ciele a či sú dlhodobé alebo krátkodobé. Výborné je, že v hysterickej povahe sa úsilie o dosiahnutie cieľa neustále stupňuje. Rozjímal som o hysterickej povahe a prepojenosti ľavej hemisféry na zmysly na pravej strane tela. Krížové pravidlo. Tu rozhodujúci význam zohrala školenosť zmyslov pravej strany na racionalitu, ktorá vyžaduje pragmatický prístup, teda rozumovosť empirického a vedeckého vnímania. Schopnosť abstraktného vnímania na základe znakových písmen a číslic. Pripomeniem, že hovorím o pravákovi. Teda abstraktné myslenie pomocou číslic a písmen podložené empirickou skúsenosťou a vedeckým prístupom. Hovoríme o autorite vedeckého dôkazu. Na druhej strane je tu pravá hemisféra a zmysly na ľavej strane tela. Tieto zmysly na ľavej strane sú u praváka neškolené, sú používané iba ako pomocníci a preto nemôžu vnímať realitu dostatočne. V pravej hemisfére sa vytvára priestor pre individuálno-iracionálny prístup založený na slabšom výcviku v rámci výchovy a výcviku ľudskou spoločnosťou. Vznikol tu priestor na nepresnosť, citovosť, fantazírovanie a náboženstvo. Keby sme teoreticky podriadili zmysly na ľavej strane tela dôslednému výcviku, tak by prišlo k posunu k racionalite. Jej vývoj však zostal na nízkej úrovni porovnateľnej s mýtickým alebo mytologickým vnímaním sveta. Pravú hemisféru budeme u praváka považovať za domov mytológie, bohov, citov, ezoteriky, náboženstva, okultizmu. Ľavú hemisféru budeme považovať za domov empírie, logiky, vedy, abstraktného myslenia. Do pravej hemisféry patrí aj symbolický spôsob myslenia na základe obrázkov vez určenia presných zásad vysvetľovania. Každý si symboliku vysvetľuje po svojom a to individuálne a subjektívne. Na záver hysterickej povahy konštatujem, že má na výber buď pravú, alebo ľavú hemisféru. Závisí len od vnútorného ladenia hysterickej osoby, kde silu uveriť v niečo a nasadiť sa nasmeruje. Následne som sa presunul do epileptickej povahy (oblasť temenného mozgu). Znovu som si zopakoval cvičenie patológie tejto povahy. Táto povaha je poznačená matematizáciou, schopnosťou neustále dokolečka rozoberať, odčítať, pripočítavať. Táto povaha vytvára stabilitu a schopnosť vyťažiť z toho, čo je, maximum. Začal som rozjímať nad prepojením na ľavú hemisféru (u praváka) a jej prepojenie uplatniť v matematike v oblasti empírie a vedeckej logiky. V spojení epileptická povaha a pravá hemisféra sa matematika uplatňuje v oblastiach umenia, náboženstva, okultizmu. Tu je dôležité, čo je základom, či vedecký poznatok a naň nasadená matematická veda, alebo iracionálny poznatok a ľubovoľne aplikovaná matematika. Príkladom môže byť numerológia alebo číslicová kabala, ktorá nedodržiava vedecké základy matematiky. Čísla majú zvyčajne význam božský a nie význam vedecký, teda abstraktné kvantity. Je dôležité uvedomiť si, že keď meditáciou otvárate pravú hemisféru, tak logickým myslením musíte neustále aktivizovať aj ľavú hemisféru a to tak, aby nedochádzalo k psychickej destabilizácii logického. Ďalej som sa skoncentroval do malého mozgu, kde je centrum schizofrenickej povahy, ktorej základom sú geometrické útvary všetkého druhu. Znovu záleží, či je táto povaha prepojená na ľavú hemisféru a je tu možný voľný výklad geometrických tvarov a tvarov všeobecne. Pri napojení sa na pravú hemisféru sa geometrické tvary musia vyhľadať vedecky a nie tak, ako si kto zmyslí. Po určitej dobe som svoju koncentráciu presunul do hlasiviek, kde je umiestnená psychopatická povaha. Hlbokou podstatou psychopatickej povahy je hľadanie postupov v rámci rituálov. Keď je psychopatická povaha spojená s ľavou hemisférou, tak sú to postupy a rituály empirickej skúsenosti a vedeckého poznania založené na abstraktnom spôsobe vnímania sveta. Aj spôsob myslenia má svoju postupnosť a zákonitosť. Keď je psychopatická povaha prepojená s pravou hemisférou, tak sa táto povaha zaoberá iracionálnymi postupmi v rámci citov, emócií a symbolického spôsobu myslenia. Napríklad čarodejnícke rituály (pozri Magická škola) ovplyvňujú správanie osôb. Záverom rozjímania v 4 povahách je fyzické odcvičenie spojitosti ľavej a pravej hemisféry na jednotlivé povahy, čo sa musí odzrkadliť v Magickej, Symbolickej, Logistickej a Sugestívnej škole. Treba tu harmonicky rozvíjať ľavú aj pravú hemisféru, teda iracionálno-symbolický prístup a racionálno-logický prístup. Nutnosť rovnováhy. Na dôvažok som rozjímal aj o zvieracej psychike, kde som koncentráciu presunul do rohov spánkových lalokov cez nervstvo zubov a ďasien. Tak isto je tu pravá a ľavá hemisféra. U väčšiny zvierat je najčastejší kontakt s okolitým svetom cez zuby ústnej dutiny. U vyšších primátov už nastupujú horné končatiny, ktoré sa začínajú podieľať na priamom fyzickom kontakte s okolím. U človeka priamy kontakt s okolím cez ústnu dutinu a zuby ustupuje a kontakt cez horné končatiny prevláda. Aj táto zvieracia časť ľudskej psychiky si zaslúži pozornosť. Bližšie v Či kung škole.

Pridaj komentár