Dnešný deň je v znamení dažďa a povodní. Hovorím si, konečne sa niečo deje. Človek má tak harmonický život a všetko beží ako dobre nastavené hodinky. Iba nostalgicky spomínam na situácie, keď bolo napätie, samé nepríjemnosti, nedarilo sa. Možno je to tým, že som sa po psychickej stránke zmenil. Už nie som hysterický, kontrolujem hysterickú povahu a už som viac epileptický a to znamená výraznú stabilitu a neustále zdokonaľovanie toho, čo človek ovláda. Epileptická povaha nie je zlá, konečne to nie je hra na ezoteriku, ale nadobúdanie ezoterickej sily a dynamiky. Je tu menej emócií a úletov všetkého druhu. Je to povaha matematická, ktorá všetko rozdrobuje a medzi tým neustále počíta. Keď sledujem záplavy v televízii, najviac zo všetkého ma zaujíma číselná hladina rozvodnenej rieky. Konečne som sa dostal ku knižke Jozefa Kútnika Šmalova Litánie loretánske. Je to jeden z mála predstaviteľov náboženských vrstiev, ktorý si dal tú námahu a vysvetľuje význam niektorých náboženských slov a ich pôvodný význam. Napríklad slovo sväté v svojej podstate znamená to, čo je neustále bez zmeny. Zdravas znamená zmiluj sa, miluj ma. Autor rozoberá aj technickú stránku náboženskej modlitby, teda ezoterickej kontemplácie. Priznám sa, že som loretánske litánie čítal už viackrát, ale až teraz som si uvedomil, že je tu vynikajúcim spôsobom rozobraté a vysvetlené modlenie ako také. Dobre si uvedomujem, že slabý vplyv ľudského výchovného procesu na zmysly mojej ľavej strany (ruka, oko, nosná dierka, ucho), teda nedostatočný dril a nácvik spôsobuje, že moja pravá hemisféra je slobodná a neujarmená vonkajším svetom natoľko, ako zmysly mojej pravej strany. Pripomínam, že u ľavákov je všetko naopak. U mňa je pravá hemisféra citová, emocionálna, iracionálna, náboženská a ezoterická. Je fantastické, že si tu môžem robiť čo chcem. Dokonca sa to vyžaduje. Matematika v ľavej hemisfére je určená matematickými pravidlami. V pravej hemisfére si určím pravidlá ja sám bez pomoci ľudstva. Môžem sa inšpirovať velikánmi náboženských systémov celého sveta. Toto je taký logický pohľad na moju pravú iracionálnu hemisféru. Vždy som sa snažil odhaliť alebo spoznať spôsob fungovania iracionalizmu, idealizmu, umenia a náboženstva. A práve v loretánskych litániách to autor znamenite urobil. Prvý náznak vysvetľovania zásad modlitby som nachádzal aj v Tibetskej knihe mŕtvych. Pri modlitbe sa zasústredíte do pravej hemisféry (ľaváci do ľavej hemisféry) a začínate si testovať základné etapy modlitby. Na Boha, Stvoriteľa, Univerzum, Krista, Budhu, Alaha, Mojžiša sa obraciate priamo a bezprostredne tak, aby ste mali pocit, že sú tu prítomní. Keď máte pocit, že je božstvo je prítomné, oslovujete ho vždy v prítomnom čase. Máte pocit, ako keby ste oslovenému božstvu vydali povely a príkazy. Váš prejav musí byť vzrušený, dramatický a patetický. Musí cítiť naliehavosť toho, čo chcete s božstvom dosahovať. Musíte mať úsilie zdôvodňovať, prečo to chcete dosiahnuť. Svoje prosby treba mnohokrát opakovať. Vnútorne musíte byť naladený tak, ako keby mal prísť koniec sveta. Ladenie do deštrukcie a apokalypsy má silné hypnotické pozadie. Vaše príkazy a prosby musia na seba naväzovať priam reťazovite. Najprv božstvo vyzvete, aby konalo, potom si za božstvo odpoviete. Utvrdíte sa, že božstvo všetko splní. Všetko by to malo byť v hudobnej monotónnosti. Teda oslovenie, nasleduje výkrik a potom prosba. Všetko by malo obsahovať adresnosť, kto prosí a koho prosí. Zaujímavé bude štúdium eucharistie, kde sa človek môže naučiť, ako sa úplne stotožniť s božstvom v rámci bioenergetického tela. Mohli by sme hovoriť o ovládnutí stavov autistov.

Pridaj komentár