Na začiatok meditácie som si aktivizoval pamäťový záznam Čakrovej školy a všetko, čo som doteraz meditačne cvičil. Potom som sa začal koncentrovať do kože a uvedomoval som si anatomickú skladbu kože a jej vrstiev. Znovu som si uvedomoval, že v koži sú nervové senzory tepla, chladu, tlaku, pohybu vzduchu a senzor vpichu. Na začiatok som prenikal do nervových zakončení na snímanie teploty.

To som robil tak, že som sa intenzívne skoncentroval do príušnicových žliaz a senzorov tepla v koži. Tento stav umožňuje vytvoriť okolo svojho tela bioenergetický obal a v ňom vytvárať napr. predstavy horiacej cigarety, ktorá sa na rôznych miestach približuje ku kožnému senzoru a imaginárne ho aktivizuje. Takto som postupne vytváral v aurickom obale predstavu ľadovej kocky a aktivizoval som senzory chladu. Potom som vytváral v aure predstavu vejára a pohybu vzduchu, tým som aktivizoval senzory vnímania vánku. Ďalej som v aure vytváral predstavu masírujúcich rúk a takto som aktivizoval senzory tlaku. V ďalšej fáze som v aure vytváral predstavu ihly a takto som aktivizoval senzory bolesti v koži.

Po tomto cvičení som sa skoncentroval do oblasti pupka s predstavou pupočnej šnúry a pocitu detskej sexuality. Išlo o predstavu matky v aurickom obale a jej fyziologického tepla a chladu. Pocitu dotyku rúk, ale aj ostrejšieho kartáča vyvolávajúceho bolesť. Vnímal som aj závan vzduchu pri pohybe imaginárnej matky. Po tomto cvičení som sa dostal do pocitov z detstva. Ľahol som si a asi hodinu som si v tomto blaženom stave pospal. Toto a tieto pocity sú pravdepodobne základom hinduizmu.

Pridaj komentár