Už niekoľko mesiacov mám pocit cudzieho telesa v krku, ťažkosti pri prehĺtaní a niekoľkokrát som aj vypľuval krv v slinách, okrem toho mám aj niekoľkoročné problémy so zápalmi priedušiek a prínosových dutín. Posledné 2 mesiace sa prebudím o tretej v noci a počas dňa trpím bolesťami hlavy.

Veštecky som nahliadol do vášho organizmu. Pravdupovediac, je plný záhad a nejasností. Osobne si netrúfam navrhnúť vám postup liečby a určitých terapií. Ste príliš rizikový na alternatívne terapie. Nie je jasné, ako vlastne váš organizmus funguje a aké by boli jeho reakcie.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkreslilo mozoček. Stupeň chorobnosti 12. Predpoklad už bežiacich chorobných stavov. Problémový je aj stav nervstva idúceho zo stredného mozgu do oblasti mozočku. Ostatné oblasti v poriadku.

Diagnostika objekty: geometrické objekty sa objavili v oblasti mozočku. Naznačuje to na oblasť nefunkčných alebo mŕtvych nervových buniek.

Diagnostika silva aktivita: údržba a oprava v organizme je v poriadku. Tak isto obnova organizmu.

Diagnostika energií: aurický obal okolo tela je stabilizovaný a dostatočne nabitý energiami. Iba oblasť mozočku je bez energií. Smeruje sem príliš veľa živín a vyživovacích látok. Sexuálne energie odtekajú z organizmu. Magmatické energie nenatekajú do organizmu. Magnetické energie v organizme nenachádzam. Energetický stav orgánov a častí tela v poriadku. Bez energií je mozoček.

Diagnostika biochemická: biela hmota mozgová produkuje dostatok látok, až 50 litrov. Hormonálna činnosť nie je harmonická a niektoré hormonálne položky sú utlmené. Preventívna liečba hormonálnej sústavy je vítaná. Biochémia pľúc je v poriadku, aj keď tu cítiť oblasti, ktoré sú zvláštne a nečinné. Povrchové bunky pľúc sa chovajú ako betónový pancier. Devastačné pochody z neurónovej oblasti mozgu. Neuróny mozočku – chaos a problémové riadenie organizmu. Časť funkcií prevzal veľký mozog a neurónové oblasti. No prevzatie je nedostatočné, najmä čo sa týka riadenia aktivity pľúc. Táto funkcia nebola prevzatá. Tukový orgán – tuk- je ako vojenský generál zameraný na ničenie pľúc. Treba preliečiť a vrátiť naspäť normálny chod tukového orgánu. Biochemické pochody v obličkách sú minimálne. Slabé čistenie krvi a zanášanie toxicity do povrchu pľúc. Celkovo organizmus považuje pľúca za skládku odpadu. Príčinou je nedostatočná aktivita v obličkách.

Diagnostika astrálna: v pľúcach sa objavuje postava starca s palicou. Teda určité procesy poškodzovania pľúc. Do pľúc posielajú toxicitu aj lymfatické uzliny. Časť uzlín je poškodená, ale organizmus vytvoril nové lymfatické uzliny. Pľúca sa chovajú ako náhrada za obličky. Ťažko sa to vysvetľuje, ale bunky v pľúcach sa modifikovali na čistenie toxicity. Organizmus sem posiela toxicitu, ale nehromadí sa. Mám pocit, že pľúca sú ako obličky. Obličkové bunky sa zase podobajú na časť pľúcnych buniek.

Diagnostika totemová: totemové zviera by liečilo obličky.

Diagnostika najhoršieho miesta: mozoček a obličky.

Diagnostika bakteriálna: máte v krvi čudné baktérie, ktoré vám paradoxne pomáhajú. Likvidujú toxicitu, získali ste ich na svojich zahraničných cestách.

Diagnostika imunitná voči bunkám: je dlhodobo pod hladinou potrebnosti. Zvýšené imunologické riziko je možné.

Diagnostika autopilota: baktérie v krvi produkujú látky, ktoré spomaľujú činnosť neurónových oblastí veľkého mozgu, miechy, stredného mozgu, brušného mozgu a čiastočne ganglií.

Diagnostika spirit: mali by ste zlikvidovať v tele baktérie, aby sa vrátil normálny chod neurónových oblastí.

Diagnostika psychického stavu: nemáte stabilný psychický stav, už teraz by bola potrebná pomoc terapeuta. aurický obal je odpojený od fyzického tela.

Upozornenie: Toto je iba veštecký odhad možných zdravotných rizík. Zistené skutočnosti nemusia byť medicínsky zistené, pretože stavy nie sú akútne a chronické. Stavy disharmónie a začínajúcich chorôb sú málokedy lekársky diagnostikovateľné. Pokiaľ lekár nič nezistí, to neznamená, že disharmónia alebo začínajúca choroba v danej oblasti nie je. Pokiaľ beriete terapie alebo lieky od lekárov, zmenu ich užívania musí odsúhlasiť ošetrujúci lekár.

Pridaj komentár