V tomto príspevku pojednávam o magických rituáloch, ktoré najvýznamnejší magici uložili do tarotých kariet.

Keď sa spojím s informačným poľom autora indického tarotu, tak vnímam osobu, ktorá po určitých štvorcoch pohybuje bielymi a čiernymi okrúhlymi kameňmi. Každý deň svoju myseľ upriami na kozmickú oblohu a na šachovnici vytvorí určitú vhodnú kombináciu, na základe ktorej potom veští udalosti nadchádzajúcich dní. Skúsme skúmať takého, ktorý do indického tarotu uložil magickú ritualistiku. Jednotlivé kamene boli vymenené za indické božstvá vysekané z rôznych druhov minerálov a dotyčná osoba planéty v kozme vnímala už ináč a tiež vyjadrovala kozmické dianie, ktoré sa odzrkadľuje v mineráloch. Ďalšia indická osoba vysekala šachové kamene z fosílií a usilovala sa ich na šachovnici uložiť podľa vplyvu hviezd na oblohe. Ďalšia indická osoba si figúrky nechala odliať z rôznych kovov a tiež ich na šachovnici rozmiestnila podľa pôsobenia hviezd a planét v kozme. Potom toto všetko nechala vplývať na svoju psychiku.

Pri čínskom tarote si znovu nájdeme toho, ktorý tento druh vytvoril a používal ako prvý. Dotyčná osoba používala kúsky kostí opracované do rôznych tvarov. Tieto kúsky potom vzájomne kombinovala a usilovala sa podľa tejto kombinácie riadiť svoju ríšu. Išlo o ľudí s predĺženými lebkami žijúcimi v oblasti dnešného Chile. Vyzeralo to ako intuitívne zamyslenie s vešteckým výkonom radcu alebo panovníka.

Tarot Karlov skrýva v sebe veštecké techniky pomocou kúskov omietky a kamenia z rôznych druhov kostolov, ktoré si dotyčná osoba dala zozbierať po celej Európe. Dalo sa veštecky zistiť pomocou magickej kombinácie, čo sa v dotyčných oblastiach chystá a ako treba zareagovať.

Pri tarote parížskom išlo o ritualistiku s posekanými časťami ľudských tiel a zbraní, kde dotyčná osoba v Tibete veštila, kde treba zamerať ďalšie výboje a doniesť ďalšie bohatstvo.

Tarot Noblet zase vo svojom základe obsahuje šamanské magické praktiky s kúskami prírodných objektov. V zásade vždy veštili bežné veci potrebné pre život. Teda vytvorili určitú kombináciu objektov na danú tému a potom z tejto magickej kombinácie veštili, ako daná vec dopadne.

Tarot Vergnano je magické veštenie na základe krvi a ľudských orgánov v mayskej kultúre, kde každé božstvo kozmickej planéty zobrazoval tanečník v maske, zároveň sa týmto symbolom obetovali ľudské bytosti a ich krvou sa natierali tela tanečníkov. Teda prepojenie do kozmu a tušenie, aké majú božstvá želanie a čo majú robiť, aby žili podľa želaní svojich božstiev.

Tarot Francois je zostavený z kúskov budov z rôznych oblastí vtedajšieho Francúzska. Veštecký spôsob riadenia určitej krajiny. Kúsky sa uložili na podlahu a tvorili určitú mapu. Niektoré kúsky sa zobrali, voľne sa nimi hodilo ako s kockami a veštilo sa, čo sa v danej lokalite deje. Teda znovu snaha o určité veštenie pomocou magicky voľne usporiadaných kameňov hodením, pri ktorom sa myslí na dotyčnú oblasť.

Tarot Etteilluv je tarot z japonského prostredia. Vtedajší vládca mal nejaký darček a pozornosť od svojich vazalov a samurajov a pozorne skúmal, ako sa budú správať a čo budú zamýšľať.

Špecialitou je tarot Osvaldov. Dotyčná osoba dala nakúpiť všetky možné ezoterické knižky a navzájom kombinovala jednotlivé stránky z týchto kníh. Listy z kníh vyberala náhodne a usilovala sa cez ich kombinácie preniknúť do budúcnosti toho, čo oblasť ezoteriky a vnútra človeka ešte v budúcnosti prinesie. Teda snaha predbehnúť udalosti doby a vydať sa vhodným smerom.

Tarot taliansky nás bude zaujímať najviac, pretože dotyčná osoba si dala pozháňať všetky možné rituály, dôsledne ich praktizovala, rozdelila do oblastí a skúšala vytvoriť nové, účinnejšie rituály.

Pridaj komentár