Nácvik priestorových predstáv pomocou zhusťovania vlastnej alebo stiahnutej bioenergie zo živých zdrojov prírody.
Všetko cvičenie sa robí v strednej časti mozgu, často ho nazývajú aj zvierací mozog. Do tejto oblasti vchádzajú všetky nervy zo zmyslových orgánov ako sú očné buľvy, bubienok, jazyk, nosná sliznica, končeky prstov a senzory kože. Tu sú aj nervové ganglie slúžiace na používanie operatívnej pamäti pri vyberaní spomienok a správnom reagovaní na okamžité dianie okolo nás alebo v nás. V tejto oblasti na konci predĺženej miechy sa najlepšie nacvičuje tvorba bioenergetických objektov.
V prvom rade sa musíme do tejto oblasti fyzicky skoncentrovať a začať sem hromadiť, alebo v tejto oblasti vytvárať aktívny nervový vzruch, ktorého výsledkom je neustála tvorba bioenergie. Na tieto ezoterické výkony je potrebné už ovládať tvorbu bioenergie zo systému Reiki. Bližšie Reiki škola. Tak isto mať otvorenú senzibilitu. Najlepšie sa získava kreslením obrázkov mentálne chorých osôb. Pozri ART Galéria. Tak isto treba mať anatomickú predstavu o tejto oblasti. Vtedy sa bude hromadenie bioenergie v tejto oblasti nesporne dariť lepšie, ako bez týchto schopností. Teda v tejto oblasti tvoríme bioenergiu, prípadne ju sem zosávame. V tejto oblasti vytvoríme štyri body, ako keby sme držali štyri rohy kocky, alebo sem doslova pritiahneme spomienku na priesvitnú kocku. Snažíme sa o to, aby sme si spomenuli, keď sme kocku videli spredu a túto predstavu dopravíme do stredného mozgu. Potom si spomenieme, ako sme kocku niekedy videli zvrchu a znovu sem do stredného mozgu pritiahneme túto predstavu. Tak isto postupujeme s predstavou videnia kocky z bokov, predku kocky a zadku kocky. Nasledujú predstavy jednotlivých rohov a tak isto predstavy videnia kocky zo všetkých smerov vo vnútri kocky. Usilujeme sa naraz vidieť všetky smery v strednom mozgu, teda všetky strany kocky a aj vnútorné pohľady. Je to dôležitý moment mať pocit, že kocku vidíme a vnímame zo všetkých strán. Keď toto zvládneme, tak môžeme do kocky zhusťovať bioenergiu a dôsledne ju tu udržať za aktívnej a neustálej tvorby bioenergie Reiki. Po určitom čase nebude problém vytvárať tu rôzne bioenergetické objekty, ktoré sú potrebné na aplikovanie mágia, liečiteľských výkonov, vešteckých výkonov. Hovoríme o bioenergetickej ezoterike.
Značná časť aktivít sa v modernej ezoterike robí pomocou sugerácie rôznych potrebných stavov a tiež pomocou zahusťovania bioenergetických objektov v zmenšenej mierke. Tento nácvik budete potrebovať aj v snových a iných, napríklad astrologických projekciách.

Pridaj komentár