Vnútro pyramíd. Povrch pyramíd. Okolie pyramíd. Magická ritualistika pyramíd. Pyramidálne vedomie. Info polia pyramíd. Info polia múmií a spätný chod. Zasvätenie do pyramíd. Transformácia anjelov cez priestor pyramíd. Tarotové karty cez pyramídy. Pyramídy nad orgánmi tela. Šamanstvo do pyramídy je vítané. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Sme niekoľko dní po pyramidálnom zasvätení, ktoré je už v poradí druhé. Prvé zasvätenie bolo iba jemné naladenie na pyramidálny tvar všeobecne. Skôr to smerovalo do liečiteľstva a psychoterapie. V druhom zasvätení sme sa už dali zasväcovať priamo božstvami Egypta, ktoré do seba neustále konzumovali všetky šamanské praktiky tej doby. Pri zasvätení stálo za každou zasväcovanou osobou egyptské božstvo, ktoré každému skopírovalo do podvedomia vhodné schémy. To už sme sa stali všetci zasvätencami egyptských božstiev osobne. To bolo prvýkrát, čo nás zasväcovali osobne nejaké info polia božstva niektorého národa.

Zároveň sme prevzali na seba pyramidálne vedomie a to množstvo pyramidálnych tvarov rovno do tela. Hlavne na orgány alebo okolo fyzického tela. Teda mimoriadne silné a aktívne vedomie pyramíd. To nám umožňuje vytvorenie komunikačných kanálov k egyptským božstvám. Uvedomujeme si, že takýto kontakt ide cez pyramídu. Do pyramídy môžeme vkladať rôzne veci a predstavy a k tomu na diaľku pridať energie magmatického jadra, ktoré tečú cez dané veci. Nie všetko sú ochotní bohovia Egypta konzumovať. Najviac im chutí všetko šamanské a praveké. Teda božstvá Egypta majú potenciu do seba naberať skoro všetko okolo šamanov. Konečne sme vo vnútri systému pyramíd. Budeme sa naďalej usilovať o pochopenie, ako to na duchovnej úrovni v starovekom Egypte fungovalo.

Už dávnejšie sme vedeli o tom, že tarotové karty skrývajú niečo o egyptských božstvách, a preto sme sa začali tarotovým kartám venovať. Výsledok nás prekvapil a spoločne sme si ho overili viacerí veštecky ladení ezoterici.

1.Tarotová karta Alchymista ako postava muža pri stolčeku s náradím skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída a do pyramídy ukladať predmety zo spomienok. Do pyramídy stiahnuť energiu zo skutočných predmetov na diaľku. V celom priestore pyramídy drobné anjelské sféry v podobe egyptských božstiev. Každé božstvo má špecifickú oblasť záujmov do určitej oblasti. Niektoré božstvá Egyptu.

2. Tarotová karta Blázna ako postava tuláka s palicou a batôžkom skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída. Do pyramídy vtiahnuť energie živej osoby, ktorá nevie čítať a písať a zároveň si ju v pyramíde predstaviť ako postavičku. Otvorenie dimenzie anjelských predstáv v podobe božstiev Egypta. V celom priestore pyramídy sa objavujú božstvá. Niektoré pôsobia priamo na človeka, ktorého energie sú v pyramíde. Každé božstvo anjel má špecifickú oblasť záujmov.

3. Tarotová karta Anjela s trúbou z nebies a dole tri holé postavy skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída, do pyramídy vložiť predstavu múmie a stiahnuť tam energiu teraz mumifikovanej osoby. V celom priestore pyramídy anjelské sféry božstiev Egypta. Tieto božstva zbierajú všetky informácie z kostí mumifikovanej osoby a naberajú ich do seba. Zbytočné spomienky vyhadzujú ako neužitočné. Každé božstvo anjel zvierat má špecifickú oblasť záujmov.

4. Tarotová karta Kráľa na tróne s krížom v ruke skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída, okolo rohov pyramídy dodať predstavu zvierat, ktoré sa teraz zabíjajú. K rohom pyramídy stiahnuť energiu zabíjaných zvierat na diaľku. Otvorenie dimenzie anjelských predstáv v podobe postáv egyptských božstiev. V celom priestore pyramídy anjelské sféry, zodpovedné za magickú ritualistiku. Každé božstvo anjel má špecifickú oblasť záujmov.

5. Tarotová karta Muža v súboji s levom, otvára mu rukami papuľu, skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída, na ňu predstava magickej ritualistiky. Otvorenie dimenzie všetkých info polí spomienok na egyptské božstvá. Celková komunikácia a prehľad.

6. Tarotová karta Obesenca za nohu a okolo dva stromy skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída, na ňu umiestniť predstavy malých pyramíd hore nohami. Do malých pyramíd stiahnuť energiu z malých skutočných pyramíd na diaľku. Otvorenie dimenzie anjelských predstáv egyptských božstiev. V celom priestore pyramídy anjelské sféry mikrosveta častíc. Každé božstvo anjel má špecifickú oblasť záujmov.

7. Tarotová karta Kňažky, ktorá je medzi dvomi stĺpmi a pri nohách má kosák z Mesiaca skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída a na ňu uložiť zlaté platničky s nákresmi. Na pyramíde stiahnuť magnetické energie skutočného zlata na diaľku. Otvorenie dimenzie zlatých anjelských predstáv v podobe božstiev Egypta. V celom vnútornom priestore pyramídy sa objavujú zlaté anjelské sféry v podobe postáv. Každé božstvo anjel má špecifickú oblasť záujmov. Tieto božstvá sú pre vyvolených jedincov Egypta.

8. Tarotová karta Kráľovnej, ktorá má pri nohách srdce so znakom ženského pohlavia skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída a na ňu predstava krvi. Na pyramídu stiahnuť energiu z vytekajúcej krvi na diaľku. Otvorenie dimenzie magmatických anjelských predstáv v podobe božstiev Egypta. Každé Božstvo anjel zvierat má špecifickú oblasť záujmov v oblasti pestovania a chovania zvierat. Je tu aj možnosť presunu vedomia do stredu magmatického jadra Zeme. Božstvá sú info polia spomienok mŕtvych Egypťanov, ktoré zostali po mumifikácii.

9. Tarotová karta Holej ženy s dvoma džbánmi a z nich leje vodu skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída, okolo predstavy živých ľudí. K pyramíde stiahnuť energiu žijúcich ľudí, ktorí nevedia čítať a písať, všetko na diaľku. Otvorenie dimenzie anjelských predstáv v podobe egyptských božstiev. V celom priestore pyramídy sa objavujú anjelské sféry v podobe božstiev Egypta. Každé božstvo určitej kategórie sa presúva do človeka prítomného pri pyramíde.

10. Tarotová karta Mesiac medzi dvomi vežami po bokoch, po stranách dva psy a v strede rak skrýva otvorenie dimenzie Egypta. Treba si nahodiť v sebe pyramidálne vedomie. Pred sebou pyramída, okolo predstava ohňa a sexuálne obrady. K pyramíde stiahnuť energiu skutočného ohňa na diaľku. A tak isto energiu sexuálnych energií z osôb sexuálne naladených. Otvorenie dimenzie zlatých anjelských predstáv v podobe zvierat. V celom priestore pyramídy sa objavujú drobné zlaté anjelské sféry v podobe zvierat. Každé božstvo anjel zvierat má špecifickú oblasť záujmov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.