Kabala je značne neznáma oblasť a treba najprv pripraviť svoju psychiku na skutočné preniknutie do kabaly. V prvom rade musíte rešpektovať to, že oblasť kabaly sa vám otvorí iba vtedy, pokiaľ ste ochotní odovzdávať všetko kabalistické do spoločného balíka kabaly. Teda dobrovoľne ponúknuť svoje kabalistické myšlienky do informačných polí spomienok mŕtvych kabalistov. Inak vám kabala zostane neprístupná. Tak sa to naučte rešpektovať.

Energetické znaky. Všetky veci, a teda aj energie magmatického jadra Zeme, dokážete vyjadriť znakmi. Dá sa to naučiť v Reiki škole, ktorá pracuje s bioenergiami.

Geometria prírody. Aj príroda tvorí znaky a to sú štruktúry minerálov. Aj tieto nevedomé znaky sú súčasťou kabaly.

Geometria zvierat. Aj zvieratá dokážu tvoriť znaky ako sú stopy a ich rôzna činnosť v prostredí, v ktorom žijú. Samozrejme, tieto znaky a značky netvoria vedome a sú procesom inštinktívne pudovým.

Zmeniť čokoľvek na znaky. Naučiť sa spomínať na každú spomienku a zmeniť každú spomienku na znaky. Pozeráte sa na predmet pred sebou a v zadnom zrakovom mozgu ho zmeníte na znak. Takto si zvyknete všetko meniť čokoľvek okolo seba na znak.

Znaky písomníctiev sveta. Treba si poctivo nacvičiť znaky historických písomníctiev rôznych národov. Aspoň tých najvýznamnejších.

Znaky v neurónoch. Klasicky sa znaky zapisujú do neurónov, a tak si stačí spomenúť a znaky si vybaviť alebo tušiť, že ich v neurónoch veľkého mozgu máte. Dokonca sa môžete naučiť potlačiť všetky obrazové spomienky a výhradne použiť znakové spomienky. V niektorých prípadoch môžete spomienky prerobiť na znaky a nič iné ako znaky.

Znaky v kostiach. Tak, ako môžu a sú uložené spomienky v podobe znakov v neurónoch veľkého mozgu, tak sú uložené aj v neurónoch kostí. Teda aj tu je možnosť zdrojov rôznych znakov. Nie všetci ľudia zapisujú spomienky do kostí.

Znaky v chorej chrbtici. V tomto prípade netreba mať poškodené neuróny miechy, ale poškodenie si nasugerujete, čiastočne miechu utíšite a skľudníte. Potom sa otvorí nad hlavou špeciálny priestor, v ktorom môžu byť uložené ďalšie znaky. Prípadne si ich tam môžete ukladať.

Znaky v ľudskej bytosti živej. Treba si uvedomiť, že každý človek je plný znakov rôzneho druhu a hodnoty. Na prepojenie treba ovládať rôzne veštecké a prúdkarské schopnosti.

Znaky v aure. Pokiaľ vo vnútri seba začnete produkovať cez sexuálne predstavy sexuálne energie, tak sa usilujete, aby ste všetky znaky z mozočku vytesnili do aury okolo mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Samozrejme, že aj sexuálne obrázky prevediete do sexuálnych znakov. Teda si otvárate cestu do vedomia okolo vlastného fyzického tela. Auru tvoria vaše energie, magmatické energie, sexuálne energie, molekuly vzduchu a fotóny svetla. Tak isto treba mať otvorené veštecké schopnosti vnímania toho, čo sa v aure okolo vás deje.

Znaky v akáše. Po smrti zvieraťa alebo človeka z celej histórie ľudstva zostávajú ich spomienky. Jednoducho sa nestratia.

Znaky v objektoch mikrosveta. Jedna zo špecialít ezoteriky je aj nácvik a zasvätenie do Silva vedomia, ktoré vníma svet ako blikanie, kmitanie a vibrovanie. Čo otvára cestu do vnímania sveta častíc. To bežne ľudia nemajú.

Znaky anjelské. Vytvárajú sa transformáciou z anjelských postavičiek človeka a zvierat. Treba byť v mozočku a každá anjelská predstava sa zmení na anjelský znak.

Znaky siamské. Špeciálna oblasť, ktorú sme posunuli do kabaly. Domnievame sa, že základy kabaly vytvoril siamský dvojník. A preto sme do kabaly intuitívne vsunuli znakovú komunikáciu dvoch mozgov naraz. Tento mechanizmus dovoľuje, aby si človek kabalista zvýšil kapacitu mozgu prepojením viacerých mozgov.

Znaky cez pyramídy. Znovu špeciálny stav mysle, ktorý je treba odcvičiť a potom je možné cez pyramidálny tvar meniť znaky na niečo iné, ako bolo predtým.

Znaky cez klinickú smrť. Tak isto možno vkladať znaky do zvláštneho priestoru, ktorý sa vytvorí po sugerácii v neurónoch mozgu. Tu sa vytvorí zvláštny energetický obal, do ktorého sa dajú vkladať znaky a špeciálne ich používať v kabale.

Znaky cez stav mediálny. Nezabúdajte, že pokiaľ sa vo svojej hlave skoncentrujete na jeden bod a ten sa bude neustále zmenšovať, tak sa dostanete do mediálneho stavu, kde sa v aure okolo vás otvorí zvláštny archív plný informácií. Podobá sa to spomienkam uloženým v pamäti mozgu.

Znaky veštecké. Na veštecký výkon sa môžu jednak používať tarotové karty rôzneho druhu, no tak isto sa môžu zmeniť na znaky a veštectvo sa stáva omnoho viac presnejšie.

Znaky seans. Pokiaľ sa dokážete koncentrovať do hormonálnych žliaz vlastného tela, tak svet môžete podeliť na množstvo častí. Nevnímate ho ako jeden celok. Vždy ako určité množstvo častí.

Znaky cez mandaly. Keď chcete úspešne prenikať do nervovej sústavy celého tela, spoznajte umenie mandál, do ktorých sa naučíte zapisovať rôzne znaky. To vám dovolí pracovať so znakmi veľmi dynamicky.

Znaky cez stav stigma. Treba si uvedomiť, že stigma stav je vo všetkých podobách pre ezoteriku stavom najvyšším a najdynamickejším. Preto klasicky pri kabalistickom cvičení sa môže ako vrcholový stav cvičiť sugerácia stigiem. Potom sa okolo vás vytvorí v aure niečo ako kotúč alebo guľa, do ktorej sa bude trvalo zapisovať všetko okolo kabaly.

Znaky v mozočku ako základný stav kabalistu. Treba si uvedomiť, že veštecky možno vnímať priamo vo fyzickom mozočku a v jeho okolí rôzne druhy znakov a značiek. Je ich možno vnímať výhradne pomocou vešteckých výkonov.

Nádory v mozgu. U veľa ľudí nadaných kabalou možno veštecky vnímať prítomnosť rôznych druhov nádorov práve v oblasti mozgu. Samozrejme, že ich nechceme mať skutočne, ale si ich iba vsugerujeme na čas aktívneho cvičenia kabaly. Dovolí nám to intenzívnejšie robiť kabalu v mozočku.

Znaky zvukov. Aj zvuky okolo seba možno dostať do podoby písmen. Použijete techniku, ktorá sa používa pri textovom zápise vtáčieho zvuku do písmen abecedy.

Znaky magické. Prírodný človek, ktorý nevie písať a čítať, ale už sa dokáže na niečo koncentrovať dlhšiu dobu, ovláda magický spôsob myslenia a niektorí dokázali robiť magické vplývanie na seba alebo okolie cez magické znaky. A toto treba tiež zahrnúť do svojho programu.

Znaky praveké. Najstaršie znaky vznikajú v pravekom vedomí ľudí ich aktivitou smerom do vonkajšieho sveta. A preto je dobre si prezrieť knižky a zbierky o praveku našej ľudskej histórie. Dajú sa nájsť aj znaky, ktoré zanechali po svojej smrti v akáše pravekí ľudia. Aj tieto jednoduché znaky sú pre nás hodnotné.

Kostné výrastky. Uvedomte si, že vlastné spomienky nájdete aj vo vlastných kostiach. Buď sa sem do neurónov kostí presúvajú samé, alebo ich môžeme vedome presúvať a ukladať. V kostných neurónoch sa ukladajú spomienky inak ako v neurónoch veľkého mozgu. Informácie v kostiach zanechávajú aj ľudia po fyzickej smrti. No sú dostupné iba osobám školeným vo veštectve a senzibilite.

Vlastné tajné písmo. Veľa z nás si chcelo vytvoriť vlastné tajné písmo. Teraz je ten správny čas, aby ste prerobili písmenká abecedy na svoje tajné znaky a začali ich v kabale používať spolu s inými znakmi.

Kabalizovanie budúcnosti. Je potrebné mať kvalitné základy pre kabalu a to v prvom rade sa naučiť koncentrovať do mozočku v zadnej časti hlavy bez prepojenia na stredný mozog v strede v hlavy. Potom je potrebné zvládnuť schopnosť zmeniť každý druh spomienky, či už zrakový, čuchový, hmatový, sluchový a chuťový na určitý znak. Potom je potrebné dostať do pamäte čo najviac druhov znakov a to anjelských, siamských a piktogramov, ktoré niekedy vytvoril niekto iný z celej histórie ľudstva. Doslova byť posadnutý zbieraním znakov v hlavách živých osôb alebo info poliach mŕtvych spomienok. Potom schopnosť rozprávať kabalisticky aj počas klasického rozhovoru. Nikto v bežnom rozhovore nesmie vnímať, že do toho pletiete kabalistické znaky. Tak isto premýšľať na vlne kabaly. Teda človek sa musí naučiť hovoriť a myslieť v inom slovoslede ako doteraz. Osobne treba ovládať vedenie rozhovoru magicky a zároveň normálne. Potom je spolu magické rozprávanie a bežná reč. Do toho prichádza hypnotický spôsob hovorenia, k tomu sa postupne pridá aj kabalistický spôsob hovorenia. Zmyslom kabaly je stotožňovanie sa s tým, čo dokážeme pochopiť za niekoľko dní, ale aj rokov. Potom je dôležité, aby ste kabalu nerobili ako teoretickú matematiku samu pre seba, ale vždy to spájali s praxou. Stačí úsilie o duchovnú cestu. Nerobte iba kabalu pre kabalu. Vždy kabalu spojte s niečím konkrétnym a praktickým, kde základom je fyzické cvičenie o dosiahnutie nejakého praktického cieľa. Tak isto sa vyhnite postupu, kde je iba prax a prax a žiadne všeobecné zákonitosti hlbšieho poznania toho, čo robíme na duchovnej ceste. Teória bez praxe je ničím, ako prax bez teórie je nedostatočná. Odporúčam stredovú pozíciu, ktorá dáva v praxi, ale aj v teórii postup vpred.

Znaky snové. Treba si uvedomiť, že sú znaky aj v snových pochodoch v každom z nás. Snové znaky sú uložené v snovej pamäti. Tak isto sú uložené v mysliach iných žijúcich osôb a v informačných poliach akáši. Ide o spomienky mŕtvych osôb, ktorí produkovali snové znaky. Treba sa k týmto znakom dostať a dostať ich do pamäte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.