Otvorenie fantázie. Zatvorenie fantázie a podľa okolností otvorenie. Veštecká fantázia pod kontrolou. Fantázia a fyzické poškodenie orgánov tela. Psychické poruchy bez poškodenia mozgu a tela. Prinútiť, aby ste svoje spomienky a aktuálne veci vnímali reálne. Obkresľovanie technických stavieb. Obkresľovanie presných geometrických tvarov. Obkresľovanie reálnych predmetov. Chodenie po obchodoch, cenovky a výrobcovia. Chodenie po uliciach a zapamätanie si všetkého do podrobností. Detailnosť.

Otvorenie fantázie.
Treba si uvedomiť, že pri nácviku vešteckých techník sa môžu vyskytnúť vlastne tri prípady: 1. jedinec má štandardne otvorenú fantáziu a ovláda ju v zmysle zatvorím a otvorím. 2. jedinec má fantáziu blokovanú a musí si ju patričnými cvičeniami otvoriť. 3. jedinec má fantáziu prebujnenú až tak, že sa mieša do reálneho vnímania vecí okolo nás. Za podmienky, že nemá poškodený mozog, je potrebné, aby dostal svoju fantáziu pod kontrolu. A práve tu sa budeme zamýšľať nad tým, akými prostriedkami zvládnuť prebujnenú fantáziu.

Zatvorenie fantázie a podľa okolností otvorenie.
Pôjde tu o to, aby sme dôsledne vedeli pracovať s fantáziou. Keď ju potrebujeme, tak povolíme uzdu fantázie a keď potrebujeme prísny pragmatizmus a reálnosť, tak fantáziu zatvoríme. Toto si treba udržať počas celého obdobia veštcovho života.

Veštecká fantázia pod kontrolou.
Nekontrolovateľný stav fantázie je vtedy, keď dotyčná osoba nechce a napriek tomu vidí na stene napríklad postavy a objekty. Dokonca tomu nemôže zabrániť a prikázať sama sebe, aby to prestalo. Veštec, ktorý má svoju fantáziu pod kontrolou, si prikáže, aby videl na stene postavy a potom kedykoľvek tento stav zruší. Veštec s prebujnenou fantáziou robí veštecké výkony neustále. A to sa treba naučiť ovládať. Neustály veštecký stav v prvom rade ničí oči a v druhom rade mieša bežné ľudské vnímanie sveta na veštecké. Najhorší stav je, keď sa veštecký výkon náhle a silne prejaví uprostred cesty. To môže byť priam samovražedné. To už treba psychiatra a tabletkovú liečbu.

Fantázia a fyzické poškodenie orgánov tela.
K prebujnenej, náhle a spontánne sa otvárajúcej fantázii môže prispievať chorobný stav očí, zadného zrakového mozgu a tiež stav pečene. Stav pečene a chorobné dianie v pečeni má silnú súvislosť na tvorbu fantázie. Preto kto trpí prebujnenou fantáziou, mal by si dať vyšetriť mozog, zrak a pečeň. Keď má všetko v poriadku, tak problém bude iba v psychike a nastavení neurónov v mozgu. A tu nastupuje psychoterapia na ovládnutie prebujnenej fantázie.

Psychické poruchy bez poškodenia mozgu a tela.
Pokiaľ nič nemáte v tele choré a problém prebujnenej fantázie je v psychickej rovine, je potrebné zahájiť psychoterapie. Najjednoduchšia psychoterapia je začať svoje fantázie či už zvukové, čuchové, chuťové, hmatové, alebo pohybové stvárňovať. Teda prebujnený zrak sa bude kontrolovať tým, že to, čo vidíte, nakreslíte. To, čo počujete, si nahráte na nosič alebo zapíšete. Pohybovú kreáciu si zaznamenáte na video a podobne. Ostatné buď nakreslíte, alebo zapíšete na papier. Takto začínate do svojej fantázie vstupovať.

Svet umelcov.
Ako ďalšiu terapiu je vhodné použiť svet umelcov, ktorí boli svetovo uznávaní. A začnete svoju prebujnenú fantáziu dostávať do umeleckých štýlov rôzneho druhu a rôzneho historického obdobia. Takto postupujete v oblasti umeleckej kresby, hudby, tanca, kulinárstva, voňavkárstva. Teda kultivujete prejav svojej fantázie na umeleckú aktivitu a to je ten správny smer na jej ovládnutie.

Prinútiť, aby ste svoje spomienky a aktuálne veci vnímali reálne.
Niekto je pri vás a nemá žiadne veštecké sklony. Vy si zoberiete do ruky predmet bežnej spotreby a najprv sa ho pokúsite nakresliť. Kresbu opakujete, pokiaľ sa nakreslený predmet nepodobá reálnemu. Potom nekonečne dlho hmatáte prstami predmet a vo vnútri hlavy si musíte vytvoriť reálnu predstavu o predmete, ktorý držíte v ruke. Tak isto máte predmet bežnej spotreby pred sebou a usilujete sa ho slovami a vetami popísať aj všetko, čo sa s ním dá bežne robiť. Takto prejdete bežné predmety v blízkom okolí.

Obkresľovanie technických stavieb.
Ďalšou možnosťou je obkresľovať domy z fotografií. Potom ísť von a kresliť domy na ulici. Potom chodiť po ulici a zapamätať si čo najviac detailov na domoch a ich blízkom okolí. Zavrieť oči a všetko si dobre vybaviť vo vnútri hlavy.

Obkresľovanie presných geometrických tvarov.
Dáte si pred seba kruh, štvorec, obdĺžnik a iné tvary. Zo začiatku ich obkresľujete, a potom sa ich snažíte kresliť voľnou rukou. A znovu a znovu opakujete.

Chodenie po obchodoch, cenovky a výrobcovia.
Vyberiete sa do obchodu a učíte sa naspamäť, čo je v regáloch. Ceny, návody na použitie, výrobcov. Veľmi vhodná terapia ovládnutia prebujnenej fantázie.

Chodenie po uliciach a zapamätanie si všetkého do podrobností. Detailnosť.
Sadnete si a skoncentrujete sa do stredu hlavy. Predstavíte si, ako postupne idete dopredu pred sebou. Sadnete si tak, aby ste z okna videli ulicu, so zavretými očami pomaly idete po ulici a snažíte si spomínať všetky podrobnosti. Predstava je taká, ako keby ste reálne išli po ulici. Potom sa otočíte pravým bokom k ulici. Zatvoríte oči a v hlave idete smerom do ulice. Potom sa otočíte ľavým bokom k ulici, zatvoríte oči a idete do ulice v hlave ako reálne. Potom sa otočíte zadom, a tak isto máte pocit, že ste sa zdvihli zo stoličky a idete reálnou ulicou. Cvičíte dovtedy, kým je všetko ako v realite.

Pridaj komentár