Zasvätenie do mozočku. Zasvätenie do znakovej ezoteriky. Zasvätenie do znakového liečiteľstva. Zasvätenie do veštectva. Prevedenie ezoteriky do znakovej podoby – zasvätenie.

Rozhodli sme sa zrealizovať ďalšiu sériu zasvätení s magickými rituálmi, ktoré nám umožnia preniknúť do písmenkových meditácií, do kresleného záznamu magických rituálov. Magický rituál, ktorý sa prevádza pomocou pohybu a pomocou fyzických objektov, sa nakoniec prevedie do jednoduchej kresby zloženej z rôznych druhov geometrických objektov.

Zasvätenie realizoval Saša Pueblo na základe rozsiahleho prieskumu historických zasväcovateľov, ktorí vnímali ezoteriku pomocou zvláštnych stavov psychiky, ktoré ich nútilo ryhovať a kresliť určité geometrické tvary. Saša Pueblo prešiel informačné polia najvýznamnejších ezoterikov v oblasti písmenkových meditácií. Podmienkou bolo, aby sa počas života venovali intenzívne určitej kresbe a zároveň mali určitým spôsobom poškodenú nervovú sústavu. To u nich dovoľovalo vytvárať určité geometrické objekty do aury a v týchto objektoch sa uchovali ich osobné skúsenosti.

Vybralo sa 20 najvýznamnejších a ich výber bol určený historickým vývojom ľudstva až do obdobia feudalizmu. Začiatok bol v pravekej dobe existencie ľudstva. Teritórium výberu bolo určené celou planétou Zem. Bol tu zasväcovateľ zo Španielska, ktorý ryhoval celý život drobné čiary do kameňa. Bol tu zasväcovateľ z Malej Ázie, ktorý celý život ryhoval kameňom určité špirály. Jednoducho to musel robiť, či chcel, alebo nechcel. Potom tu bol zasväcovateľ z Ázie, ktorý musel neustále niečo ryhovať drevenou paličkou. Potom tu bol zasväcovateľ z Austrálie, ktorý celý život kameňom ryhoval pravouhlé alebo uholníkové tvary. Jednoducho kreslil rovnú čiaru a nervový tras ho nútil, aby odklonil kresbu do určitého uhla. Teda spojil dve krátke čiary v určitom uhle. Potom tu bol zasväcovateľ, ktorý bol zo Sibíri a kreslil dlhé čiary aj jeden meter pred seba. Jednoducho to musel realizovať, či chcel, alebo nechcel, jeho vnútro mu to diktovalo a nútilo ho takto sa správať. Takéto kresby mu už dovoľovala dostatočne rozvinutá ruka a jemná motorika. Potom tu bol zasväcovateľ, ktorý kreslil točivé a krúživé tvary okolo zavretej päste. Nedokázal otvoriť zovretú päsť v kŕčoch, iba cez reakcie mozgu a svalov. Podarilo sa mu to iba vtedy, keď kreslil určitú chvíľu točivé tvary okolo stuhnutej ruky v kŕčovitom stave. Potom tu bol zasväcovateľ, ktorý bol z Japonska a mal problém premiestniť paličku alebo iný objekt na iné miesto, pokiaľ ho elipsovite neobkreslil. Potom tu bol zasväcovateľ z Grónska, ktorý kreslil jednoduché obrysy zvierat. Potom doslova oživoval obrázok točením zovretej päste, až kým nemal halucináciu, že zviera ožilo, začalo žiť v jeho aurickom obale vytvorením vlastnými energiami z biochemických pochodov tela.

Potom tu bol zasväcovateľ z Afganistanu, ktorý kreslil dlhé čiary a na ne musel potom kresliť rôzne geometrické stavy. Nemohol si rozhodnúť, kde čo nakreslí, ale bolo mu to nadiktované zvnútra. Jednoducho o tom nerozhodoval. Potom to bol zasväcovateľ z Kórei, ktorý mohol pohybovať objektmi rôzneho druhu iba vtedy, keď mal okolo predmetov alebo v celom určitom priestore pokreslené určité drobné čiarky. Kde ich nemal, tam objekt nebolo z jeho hľadiska možné preložiť. Kde čiarky mal nakreslené, tam mohol predmet preložiť bez akýchkoľvek problémov. Potom tu bol zasväcovateľ z Tichomoria. Kreslil hlavy zvierat a okolo kreslil drobné objekty. Mal v sebe pocit, že objekty nakreslené okolo zvieraťa musí nakreslené zviera zožrať. Takto kŕmil hladné zvieratá. Potom tu bol zasväcovateľ z Afriky, ktorý kreslil kosti. Vnútro mu prikázalo, aby okolo kreslil bodky, ktoré sa v jeho mysli menili na drobné chrobáky, ktoré zabíjal znovu kresbou čiarok.

Potom tu bol zasväcovateľ, ktorý kreslil čiarky a musel na nich robiť určité uzlíky v podobe geometrických tvarov. Potom tu bol napríklad zasväcovateľ, ktorému sa mykali končeky prstov a tento kmit a zášklb musel druhou rukou zakresliť. Potom tu bol napríklad zasväcovateľ z územia Nemecka, ktorý musel vo vzduchu kresliť určité tvary a druhou rukou ich zaznamenával do tvaru špirály. Potom tu bol zasväcovateľ, ktorý mal pocit, že mu odpadávajú kúsky mäsa z tela a tie musel kresbou vyšívania a zašívania vracať naspäť na povrch tela. Potom tu boli ďalší zasväcovatelia s podobnými schopnosťami.

Zámerne sa vybrali schémy zasväcovateľov v najjednoduchšej forme tvorenia znakových objektov. Saša Pueblo zasväcoval väčšinou tak, že zasväcovanej osobe kreslil na chrbát určité čiary a tvary podľa pokynov oživeného informačného poľa historického zasväcovateľa. Saša Pueblo bol najčastejšie v stave média, ktoré plnilo pokyny historických zasväcovateľov.

Zasväcované osoby robili určité magické rituály pomocou kresby, ryhovania kameňom alebo paličkou do papierovej podložky. Cieľom zasvätenia bolo skopírovať objekty historických zasväcovateľov do aury zasvätenej osoby. Najčastejšie energetické objekty, ktoré boli predmetom kopírovania, mali tvar určitých geometrických útvarov. Zasväcované osoby sa aktívne koncentrovali výhradne do mozočku ako izolovanej časti od ostatných neurónových oblastí ako je stredný mozog, veľký mozog, miecha.

Saša Pueblo počas zasväcovania vyciťoval najprv v aure u každej zasvätenej osoby nejaký druh písma alebo znakov. U niektorých to boli písmená arabské, u niekoho písmená azbuky, u niekoho to boli písmená rún, u niekoho to boli kresby egyptských hieroglyfov, u niektorých to boli kresby praveké a u každého nejaká forma písmen v aurickom obale. Saša Pueblo zasvätil asi do 20 objektov, ktoré majú dopomôcť k prechodu na písmenkovú meditáciu.

Zo zasvätenia je aj množstvo fotografií . Vyhľadaj v Galérii zasvätení- zasvätenie Talizman 1B.

Pridaj komentár