V mojej praxi som našiel medzi meditujúcimi aj také prípady, ktoré potrebovali na návrat do reálnej existencie starostlivosť psychológa a psychiatra. Teda ich liečba potrebovala nasadenie vhodných tabletiek, ktoré umožňovali, aby dotyčná osoba dokázala sama vzniknuté stavy zvládnuť aj pomocou liečivých meditačných postupov. Najhorší stav vzniká vtedy, keď dotyčná osoba nemá silu vôle ovládnuť duševnú chorobu. To je taký stav, keď danú osobu nedokážete žiadnym spôsobom prinútiť, aby sa pravidelne a systematicky pomocou vhodných meditačných techník dávala do poriadku. To už nezostáva nič iné, ako stanoviť dobrú psychiatrickú diagnózu a nasadiť vhodné chemické lieky. Tieto lieky vytvárajú predpoklad, že chorá osoba sa dostane do stavu, keď je choroba utlmená a tento stav dovoľuje robiť pravidelné terapie. Dotyčná osoba nebude brať tabletky trvalo. Cieľom je tabletky postupne znižovať a to zvyčajne po štvrtkách. Vždy po znížení dávky sa stav trochu zhorší. To ovšem nevadí, je to zámer, ktorý sa využíva na to, aby chorá osoba na sebe popracovala pomocou meditačných techník špeciálne upravených pre tento účel. Osvedčilo sa znižovanie po dvoch až troch mesiacoch. V takomto znižovaní sa pokračuje ďalej až do vyliečenia. Aj po dobratí poslednej najnižšej dávky sa ešte niekoľko mesiacov cvičí ďalej a najnižšia dávka sa užije iba výnimočne. Ďalej som zistil, že u niektorých osôb, kde je sila vôle minimálna, je lepšie zadávať písomné úlohy. Osvedčilo sa skoro vo všetkých prípadoch nechať denne ručne opisovať niekoľko strán z knižky so Silvovými technikami. Zatiaľ získané skúsenosti z opisovania knižiek od nadšencov Silvovej metódy sú až veľmi dobré. Osvedčili sa aj povinné prechádzky so zanechaním písomného odkazu na určenom mieste, napríklad v poštovej schránke. Postup písomných úloh sa uplatňuje u pacientov, ktorí si radi vymýšľajú výhovorky, ako sa to nedá spraviť. Teda keď duševne chorá osoba nemá žiadne trvalé poškodenia vo svojom tele a zároveň berie určitý druh tabletiek, je vhodné nechať takúto osobu čítať, písať alebo učiť sa naspamäť niečo zo Silových knižiek alebo knižiek jeho nasledovateľov. K týmto terapiám je vhodné nasadiť terapie silného spojenia s realitou. Chorá osoba musí navštevovať určité časti mesta a musí si ich pamätať. Chorá osoba chodí do veľkých obchodov a musí si pamätať výrobky, názov, výrobcu, ale aj cenu. Chorá osoba pravidelne kreslí a obkresľuje rôzne obrázky. Všetky domáce práce sú tiež vhodná terapia.

Pridaj komentár