Pri nácviku nekromancie a prieskume ľudí so špiritistickými schopnosťami som natrafil na zaujímavý úkaz. Pri jednej osobe som zistil zvláštny stav psychiky a skutočnosť, že daná liečiteľsky nadaná osoba je zvláštnym spôsobom napojená na zomretých ľudí. Títo ľudia boli po smrti pár týždňov až mesiacov. Každá mŕtva osoba bola pochovaná, do hrobu riadne zakopaná. Pri napojení na hrob danej mŕtvej osoby bolo cítiť, že v hrobe sa tvorí určitá zvláštna bioenergia a táto bioenergia sa dokáže presunúť do tela dotyčnej živej osoby. To, že sa v hrobe niekoľko mesiacov tvorí bioenergia, by nemalo byť nič zvláštneho. Je to prirodzený biochemický pochod zahnívania a rozkladu ľudskej bioenergie. Aj veštecky ladení ľudia vidia svojimi vešteckými očami vychádzať z hrobov zvláštne svetelné lúče. U hermetických liečiteľov bola bežná prax nechať zahnívať rôzne biologické látky, ku ktorým sa pridávali časti chorej osoby a to nechty, vlasy alebo časti kože. Tak isto sa pri čarodejníckych liečbach vytvárali magické kombinácie rôznych predmetov, medzi ktoré sa dávali aj časti ľudského tela. Teda dosť príkladov, ktoré naznačujú, že bioenergie vytvárajú pri zahnívaní určité liečivé účinky. Na základe cvičení v PLAZMATICKEJ ŠKOLE sa uvediem do vhodného stavu, ktorého základom je pocit, že nemám určitú časť tela. Pri navodení takéhoto stavu sa zameriam na vhodný hrob. Vždy ide o hrob mimo našu krajinu. Zároveň si vytváram okolo seba pocit ako v kostnici. Za určitú chvíľu prichádza bioenergia, ktorá vždy preniká do chorej oblasti. Takéto pocity majú aj iné testovacie osoby. Jednoznačne máme pocit, že energia má hojivé účinky. Postup napojenia na takýto druh energie som robil u pacientky chorej na rakovinu lymfatických uzlín. Pri inej osobe som pôsobil na jej zrakový systém. Dotyčná osoba konštatovala zlepšenie videnia. Je skutočne ťažko aj empiricky určiť, do akej miery sú takéto bioenergie liečivé a kde sa dajú účinne použiť.

Pridaj komentár