V prípade vešteckých výkonov je práca s bioenergiou vlastného tela tak dôležitá ako pri Reiki systémoch, u ktorých ide hlavne o liečbu. Pri veštení ide však o opačný stav a to zastavenie tvorby bioenergie a jej odvádzanie mimo tela veštiacej osoby. Teda bioenegetická regulácia je mimoriadne dôležitá a bez jej dostatočného ovládania je často veštecký výkon doslova nemožný alebo zle realizovateľný. Pre veštecký výkon je potrebné mať predstavu a fyzický pocit čiernej diery. Inšpirovať sa môžete predstavou čiernych dier v astrológii. Pri tejto predstave sa tvorba bioenergie vo vlastnom tele utišuje a aj to málo, čo by náhodou vzniklo, sa likviduje do predstavy otvoru v čiernej diere, ktorý energiu vysáva mimo tela veštecky pracujúcej osoby. Mimoriadne intenzívne sajú energiu z tela aj rakovinové bunky u chorých ľudí, čo sa dá nazvať tiež obdobou čiernej diery. Zároveň veštecky nadaná osoba začne sať bioenergiu z človeka, ktorého veštecky začína skúmať. Aj táto bioenergia z iného človeka iba preteká cez veštiacu osobu. Vôbec nezáleží na tom, či je veštecky ošetrovaná osoba vzdialená niekoľko metrov alebo kilometrov. Ľudská bioenergia má špeciálnu vlastnosť a to, že nepozná také fyzikálne veličiny ako sú čas a priestor. Keď si na niekoho spomeniete a tento dotyčný je stovky kilometrov vzdialený, v ten okamih ste sa s ním spojili. V tomto momente mu bioenergiu môžete dávať, alebo mu ju brať. Keď bioenergiu dávate, tak mu dávate aj informácie, ktoré máte vo svojej mysli. Keď z dotyčnej vzdialenej osoby bioenergiu odoberáte, tak s bioenergiou odoberáte aj otlačky jeho myšlienok. Preto je nutné pre veštecky ladenú osobu byť silne energeticky podhodnotený, aby bioenergiu zosával a takto do svojej mysle dopravil požadované informácie od vzdialenej osoby. Bioenergeticky podhodnotené bývajú spravidla viac ženy, čo potvrdzuje aj prax, v ktorej je absolútna prevaha veštíc na veštcami. Určitú rolu tu zohráva aj ženská precitlivenosť. Preto predstava čiernej diery, ktorá všetko zosáva, je ideálna. Likviduje vlastné bioenergie, ale aj bioenergie od veštecky ošetrovanej osoby. K tomu je vhodný ďalší stav a to silou vytvorený tlak na nervové zakončenia, aby nenasávali sodík, ale draslík. Teda sodík sa z nervových zakončení vytlačí a draslík sa do nervových zakončení nasáva. Keď je draslíka v nervových zakončeniach dostatočný prebytok, tak organizmus bioenergiu nevytvára, ale začína trpieť nedostatkom jeho tvorby. A v tomto kritickom momente začíta sať bioenergiu z iných bioenergetických zdrojov. Deje sa tak spontánne a netreba na to žiadne fyzické ani psychické úsilie. Možno kľudne hovoriť o bioenergetickom vampírizme. V zásade platí, že väčšina intuitívne ladených ľudí bioenergiu tvorí obmedzene a značnú časť bioenergie zosáva z okolia, čo im vlastne dovoľuje prijímať myšlienky iných ľudí a ako sa hovorí, mať tušenia. Aby sa pri vešteckom výkone tvorilo čo najmenej bioenergie, je potrebné mať predstavy stuhnutosti a zovretosti celého tela. Je to napríklad pocit ohrozenia na živote. Dobre funguje aj predstava zjedenia niečoho, čo vyvoláva pocit trpkosti v ústnej dutine. Napríklad zjedenie plodov trnky alebo vypitie šťavy grapefruitu. Na začiatku nácviku je to vhodné vyskúšať aj in natúra. Tento veštecký stav, pri ktorom sa v tele veštiacej osoby netvoria skoro žiadne bioenergie, výborne sťahuje informáciami nabitú bioenergiu z veštecky ošetrovanej osoby. Po ukončení vešteckého výkonu sa treba vrátiť do normálneho stavu a to zrušením predstavy čiernej diery, zrušením pocitu tŕpnutia nervovej sústavy a stavu ohrozenia. Musíte mať pocit, že organizmus sa napĺňa bioenergiou a vy strácate schopnosť veštiť. Trvalý veštecký stav ohrozuje zdravie veštiacej osoby a vedie celkovo k silnej precitlivosti na okolie. Môže sa stať, že neustále pociťujete, čo si ľudia okolo vás myslia. Bližšie o nácviku vešteckých schopností vo VEŠTECKEJ SKOLE.

Pridaj komentár