– Individuálna uváha 2003-05-18

V tejto škole v poslednom čase nepribúdali nové príspevky. Ľady sa trochu pohli, keď som intenzívnejšie začal prenikať do neurónov ľudí a zvierat. Špeciálne som sa začal zaujímať o rôzne poškodených ľudí. Začal som prenikať do astrálu ľudí, ktorí sú ochrnutí a nemôžu sa hýbať. U týchto som našiel svet egyptských hieroglyfov. U ľudí so zväčšenými hlavami sa v astrále nachádzajú geometrické tvary. U ľudí, ktorí sú krpatí, teda ide o kretenizmus, sa nachádza niečo, čo sa až príliš podobá na židovské písmo. Na diaľku som prenikal do neurónov viacerých ľudí trpiacich kretenizmom a všade som našiel znaky židovského písma v bielej a čiernej farbe. To je významné zistenie, ktoré posunie meditácie kaabaly do inej roviny. Doteraz som sa motal dookola a cvičil všeličo bez toho, aby som kaabale prišiel, ako sa hovorí, na kĺb. Hlavne som cvičil cvičenia od Františka Bardona Kľúč k skutočnej kabale. Netvrdím, že to nebolo k ničomu, ale po týchto skúsenostiach možno kabalu Bardona zaradiť niekde inde. Začal som hľadať, kde sa v astrálnej rovine nachádzajú písmená latinky. Koncentrácia ma zaviedla do neurónov býka a tu som našiel niečo, čo sa podobá práve na písmená latinky. Takže Bardon a jeho písmenkové meditácie podľa mňa nemajú s kabalou nič spoločného. Na druhej strane som u Bardona našiel určitý systém meditácií, ktoré dajú základ technikám astrálnej úrovne. U Bardona nebolo jasne definované, čo je astrál a kde sa tento astrál nachádza. V takom prípade sa môžu cvičenia minúť cieľa. Bardon chce kabalu použiť na označenie evokovaných bytostí z astrálnej roviny. To je príliš špekulatívne. Mieša sa tu ľudský astrál a to iba jedna časť z neurónov hypotalamusu nachadzajúca sa v strednej časti veľkého mozgu. Samé nejasnosti. Celkovo je Bardon náramne špekulatívny, aj jeho metóda nemá seriózne základy.

Pridaj komentár