– Individuálne meditácia 2003-05-11

Vrátil som sa k nácviku magických rituálov. V tejto škole to bolo doteraz zbieranie a hľadanie najvhodnejších postupov. Neustálym hľadaním a nácvikom sa získalo dosť poznatkov na to, aby som mohol vytvoriť ucelený systém vhodný k nácviku a neustálemu zdokonaľovaniu.

/ 1. MAGIA / V prvom rade sa musím vhodne naladiť a to cvičením pychopatickej povahy. Bližšie treba pozrieť v Psyché škole. Ďalej si musím uvedomiť, že existujú vonkajšie objekty a vnútorné objekty, ktoré vznikli pozorovaním vonkajšieho sveta mojimi zmyslami. Tieto vnútorné predstavy a pocity sa vo vnútri mňa samotného menia na snové obrazy a na obrazy astrálne. Keď budem robiť rôzne druhy magického spôsobu myslenia, budem brať ohľad na to, kde tieto obrazy vznikli, či v mojej dennej mysli, či v snoch a či na astrálnej úrovni.

/ 2. MAGIA / Začínam si spomínať na všetky predstavy, ktoré sú najčastejšie používané v magickej reči. Ide o bylinky, stromy, božstvá, časti ľudí a zvierat, kvasením a hnitím upravené objekty, svetlo rôznych farieb, dej z mytológie, minerály a kovy. Tak isto to môžu byť geometrické tvary, písmená a obrazce.

/ 3. MAGIA / V tejto časti si precvičujem základné magické predstavy zverejnené v rôznych knižkách, prípadne si spomínam na svoje výtvory. Takto robím z dôvodu naladenia. Precvičujem si základné magické pocity ako zloba, láska, túžba a súcit. Magické objekty sa treba naučiť aj bioenergeticky nabíjať vlastnou bioenergiou. Magické predstavy sa dajú nabíjať aj predstavou rezonancií. Zaujímavé sú magické predstavy na úrovni molekúl, atómov a častíc z vlastných predstáv.

/ 4. MAGIA / Tu si opakujem základné smery tvorenia magických predstáv. Teda základné magické úkony sa robia za účelom niečomu zabrániť, za účelom ako sa ochrániť, proti niečomu, za niečo, za účelom sa niečoho alebo niekoho zbaviť, ako sa vyliečiť, ako sa brániť proti mágii, ako sebe alebo niekomu pomôcť.

/ 5. MAGIA / V tejto časti si nacvičujem odskúšané základné predstavy, ktoré idú do oblasti priateľstva a lásky. Tu sa používa základná predstava fľaše s vínom.

/ 6. MAGIA / V tejto časti si precvičujem nácvik výroby drevenej alebo kovovej, prípadne kostnej dutinky, ktorá sa najčastejšie používa v mágii proti niečomu a za niečo.

/ 7. MAGIA / Tu si precvičujem predstavy truhličky s rôznymi znakmi pre mágiu ovplyvňovania snov. Upozorňujem, že v snovej mágii sa truhlička vytvorí z truhličky, o ktorej sa vám snívalo, alebo sa snívalo niekomu inému.

/ 8. MAGIA / V tomto cvičení si trénujem prienik do astrálnej roviny a prácu s astrálnymi predstavami. Bližšie o astrálnej rovine v Rituálnej škole. Do tejto oblasti spadá aj telurgia a to práca s predstavami na astrálnej úrovni sformovanými do postáv všetkých druhov božstiev, ktorým dávame určité názvy. Tu kdesi začína Židovská kaabala.

/ 9. MAGIA/ V tejto časti sa učím vyjadrovať vo vnútri vytvorené magické obrazy pomocou mimiky tváre, pohybu rúk, pohybu tela a hlasu uloženého v hlasivkách. Sem budú patriť aj magicky vytvorené obrázky a texty z vnútorného sveta do vonkajšieho sveta okolo nás.

Pridaj komentár