– Individuálna meditácia 2003-05-11

Pokračujem v individuálnom nácviku Reiki školy. Začal som si hlbšie uvedomovať, že v ľudskom tele možno tvoriť bioenergiu a to hlavne na liečivé účely. Ide o schopnosť ľudskej mysle predstavou prinútiť rôzne časti tela, aby vytvárali takúto bioenergiu. Pri nácviku ide o to, ako silná a účinná môže takáto ľudská bioenergia fungovať. Na vytvorenú bioenergiu významne vplývajú rôzne predstavy. Napríklad predstava rúk a bonsai stromčekov vytvára bioenergiu, ktorá sa podobá prírodnej liečbe spojenej s miazgou starších a mohutných stromov. Do vytvorenej bioenergie sa dajú vkladať aj iné predstavy napr. minerálov, magnetov, zhusteného svetla, blesku a aj ohňa. Každá takáto predstava mení liečivé schopnosti bioenergie. / 1. Reiki / Na začiatku tohto cvičenia som si spomenul na tých, ktorí boli zasvätení do prvého stupňa Reiki. Snažím sa na diaľku koncentrovať na tých, ktorí práve prešli kurzom Reiki. Zároveň sa stotožňujem s japonskou tradičnou kultúrou a hlavne s umením pestovať bonsai. Pokračujem koncentráciou do hlavy a tu si vytváram predstavu rúk pestovateľa bonsai. Predstava rúk je menšia ako normálnych ľudských rúk. Zároveň si predstavujem, ako medzi rukami pulzuje biele svetlo. K tejto predstave pridávam predstavu dvoch rúk, ako sa postupne dotýkajú môjho tela. Pri tejto predstave sa vytvára bioenergia, ktorá lieči tú oblasť, kde sú priložené imaginárne ruky. / 2. Reiki / V tomto cvičení som sa na diaľku napojil na tých, ktorí práve absolvovali zasvätenie do Reiki dva. Začínam si predstavovať chodidlá pestovateľa bonsai stromčekov. Medzi predstavami chodidiel cítim pulzovať bioenergiu v podobe bielej hmly. K tejto predstave pridám predstavu imaginárne priložených chodidiel na svoje telo. Kde sa táto predstava nachádza, tak tam sa bioenergeticky preliečujem. / 3. Reiki / Pri tomto cvičení sa na diaľku v predstavách napájam na čerstvých adeptov zasvätenia Reiki tri. Znovu sa koncentrujem do hlavy a učím sa naspamäť základné znaky Reiki. Neustále mám pocit, že moje imaginárne ruky kreslia základne znaky Reiki. Naraz kreslím vždy dva znaky. Medzi týmito znakmi prúdi bioenergia. K tejto predstave pribudla predstava priložených znakov na fyzické telo. V danej oblasti sa imaginárnymi znakmi preliečujem. / 4. Reiki / V tomto cvičení sa koncentrujem na nových adeptov Reiki tri. V hlave si vytváram predstavu nôh, ktoré kreslia základné Reiki znaky. Vždy kreslím dva znaky. Medzi znakmi prebieha výmena bioenergií v podobe bielej hmoty. Predstavou imaginárnych znakov priložených na určitú časť tela sa preliečujem. / 5. Reiki / Vytváram predstavu elektrolytického roztoku, kde sú jednotlivé časti mozgu ako katóda a anóda. Zároveň je mozgovo- miešny mok ako elektrolytický roztok. V predstave posúvam katódu a anódu do inej oblasti tela. Kde predstavu posuniem, tam sa preliečujem vznikajúcou bioenergiou. Zároveň si vytváram schému z geometrických tvarov a písmenok abecedy, ktoré v tejto jednoduchej podobe vyjadrujú elektrolytickú reakciu. Tak isto vytvárajú liečivú bioenergiu. Podobá sa to liečbe elektrickým prúdom a to hlavne jednosmerným. Podrobnejší výcvik abstraktných tvarov a písmenkových predstáv si nájdete v Teosofickej škole. Tiež sa tomuto výcviku tu v Reiki škole budeme venovať podrobnejšie. Touto bioenergiou podobnou jednosmernému prúdu je možné liečiť seba, ale aj iných. Neodporúčam túto predstavu cvičiť v ústnej dutine so zubami. Dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu skloviny zubov. / 6. Reiki / V tomto cvičení si znovu vytváram predstavu vznikajúcich bleskov. K tejto predstave vytváram analogickú predstavu z geometrických tvarov a písmen, ktoré charakterizuje blesk. S predstavou blesku a znakov blesku sa preliečujem. S touto bioenergiou je možné liečiť seba, ale aj iných ľudí. / 7. Reiki / V toto cvičení sa znovu skoncentrujem a vytvorím zo spomienok predstavu dvoch guľových bleskov. Medzi guľovými bleskami prúdi v mojej predstave bioenergia. Presunom tejto predstavy do určitej časti tela sa preliečujem. Keď zvládnem toto cvičenie, tak si z písmen, čiarok, bodiek a geometrických tvarov vytvorím piktogram, ktorý vyjadruje dva guľové blesky. Znovu som sa mysľou vrátil do Teosofickej a Kaabalistickej školy na mojich internetových stránkach. Z týchto predstáv sa tvorila bioenergia s podobnými danosťami ako guľový blesk. Túto bioenergiu som odvádzal do rúk a nôh. Následne som sa s ňou preliečoval. / 8. Reiki / Znovu predstava dvoch magnetov, cez ktoré prechádza aktívne magnetické pole. Následne sa koncentrujem a vytváram konštrukciu z písmen a rôznych geometrických tvarov, ktorá vyjadruje dva magnety. Magnetickú bioenergiu hromadím v rukách a nohách. Následne sa ňou liečim. / 9. Reiki / Predstava elektrického oblúku, ktorý sa podobá výboju svetla pri zváraní kovu. Geometricko – písmenková predstava, ktorá vyjadruje obraz elektrického oblúku. Hromadím bioenergiu v rukách a nohách. Následne sa liečim. / 10. Reiki / Znovu v hlave predstava magmy zo sopiek tečúcich v dvoch prúdoch. Predstava magmy v podobe písmen a geometrických tvarov. Magmatickú bioenergiu hromadím v rukách a nohách. Následne si liečim telo./ 11. Reiki / Predstava súložiaceho muža so ženou. Predstava z písmen a geometrických tvarov, ktorá vyjadruje bioenergiu orgastických stavov. Vzniknutú sexuálnu bioenergiu z týchto predstáv a znaku hromadím v rukách a nohách. Následne sa ňou preliečujem. Pri týchto cvičeniach si spomínam na japonské umenie ikebany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.